2019_05_25_KFB_ACOUSTICS_60
Rozwiązania | Testowanie Rozwiązań

Testowanie Rozwiązań

W naszej pracy skupiamy się na wytyczaniu nowych szlaków prowadzących do przyszłości pozbawionej nadmiernego hałasu i z lepszą akustyką.

OD KONCEPCJI DO PROTOTYPU

Przeprowadzamy pomiary laboratoryjne w celu wyznaczania właściwości akustycznych.
Wykorzystujemy oprogramowanie komputerowe, które pozwala nam przejść od pomiaru akustycznego do wskaźników skuteczności akustycznej.
Tworzymy modele analityczne w celu oceny skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych na parametry akustyczne produktu.
Budujemy prototypy w celu demonstracji skuteczności zastosowanych rozwiązań.

Rozwiązania stosowane w przemyśle

 • Pojazdy

  Niezależnie od tego, czy jest to hałas toczenia, czy brzęczenie silnika elektrycznego, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia, mierzymy, analizujemy, projektujemy i prototypujemy, aby zapewnić najlepszą możliwą skuteczność akustyczną produktu.

  Nasze możliwości obejmują takie zagadnienia, jak:

  • Projektowanie dostrojonych tłumików drgań,
  • Prototypowanie i projektowanie,
  • Jakość dźwięku,
  • Analiza modalna,
  • Dźwięk wypromieniowany,
  • Optymalizacja aeroakustyki pojazdu,
  • Dobór rozwiązań kompleksowych.

  Każdy dział KFB koncentruje się na akustyce. Wspólnie z naszymi inżynierami i naukowcami pracujemy nad dostarczaniem rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

  Zawsze, gdy potrzebujesz naszych usług, możesz liczyć na:

  • Stałą obsługę klienta,
  • Indywidualne podejście,
  • Eksperymenty i prototypy,
  • Szkolenia akustyczne.
 • Elementy budowlane

  Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad optymalizacją kryteriów akustycznych poprzez wydawanie zaleceń dotyczących właściwości fizycznych zabezpieczeń akustycznych powierzchni w celu uzyskania najlepszych parametrów produktu.

  Nasze możliwości obejmują:

  • Pomiary,
  • Identyfikację ścieżek przenoszenia hałasu i drgań,
  • Optymalizację kryteriów akustycznych poprzez projektowanie wytycznych z wykorzystaniem obliczeń, eksperymentów i wirtualnego prototypowania,
  • Narzędzia analityczne i eksperymentalne oraz wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie rozwiązania odpowiedniego dla Twojego produktu.

  Każdy dział KFB koncentruje się na akustyce. Wspólnie z naszymi inżynierami i naukowcami pracujemy nad dostarczaniem rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

  Zawsze, gdy potrzebujesz naszych usług, możesz liczyć na:

  • Stałą obsługę klienta,
  • Indywidualne podejście,
  • Eksperymenty i prototypy,
  • Szkolenia akustyczne.
 • Maszyny i usługi

  Od testów strukturalnych po tworzenie oprogramowania na zamówienie, świadczymy zindywidualizowane usługi testowania, aby pomóc naszym klientom osiągnąć przewagę techniczną na rynku. Niezależnie od tego, czy jest to blender, szczoteczka do zębów, głośnik czy ekspres do kawy, nasza wyjątkowa umiejętność wykorzystania wielu dyscyplin daje nam możliwość zrozumienia potrzeb klientów i pomóc im dostarczyć światowej klasy produkt.

  Nasze możliwości obejmują:

  • Pomiary,
  • Identyfikację ścieżek przenoszenia hałasu i drgań,
  • Optymalizację kryteriów akustycznych poprzez projektowanie wytycznych z wykorzystaniem obliczeń, eksperymentów i wirtualnego prototypowania,
  • Narzędzia analityczne i eksperymentalne oraz wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie rozwiązania odpowiedniego dla Twojego produktu.

  Każdy dział KFB koncentruje się na akustyce. Wspólnie z naszymi inżynierami i naukowcami pracujemy nad dostarczaniem rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

  Zawsze, gdy potrzebujesz naszych usług, możesz liczyć na:

  • Stałą obsługę klienta,
  • Indywidualne podejście,
  • Eksperymenty i prototypy,
  • Szkolenia akustyczne.
 • Materiały i elementy konstrukcyjne

  Niezależnie od tego, czy optymalnym rozwiązaniem jest bariera blokująca dźwięk, warstwa materiału dźwiękochłonnego, czy też zoptymalizowana kombinacja powyższych, możemy pomóc Ci uzyskać najlepszą izolację akustyczną dla Twojego produktu. Dzięki naszej rozległej wiedzy i doświadczeniu w zakresie pomiarów właściwości akustycznych i tłumiących możemy zapewnić dużą dokładność podczas opracowywania zabezpieczeń ograniczających hałas. Często w celu poprawienia akustyki produktu potrzebne jest zabezpieczenie o specjalnych właściwościach akustycznych.

  Nasze możliwości obejmują:

  • Pomiary,
  • Identyfikację ścieżek przenoszenia hałasu i drgań,
  • Optymalizację kryteriów akustycznych poprzez projektowanie wytycznych z wykorzystaniem obliczeń, eksperymentów i wirtualnego prototypowania,
  • Narzędzia analityczne i eksperymentalne oraz wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie rozwiązania odpowiedniego dla Twojego produktu.

  Zabezpieczenie akustyczne może być zaprojektowane pod kątem:

  • Maksymalizacji pochłaniania dźwięku,
  • Maksymalizacji izolacji dźwięku,
  • Minimalizacji hałasu promieniowanego przez elementy konstrukcyjne.

  Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad optymalizacją kryteriów akustycznych poprzez wydawanie zaleceń dotyczących właściwości fizycznych zabezpieczeń akustycznych powierzchni oraz zmiennych procesowych. Korzystając z technologii modelowania, nasi inżynierowie mogą przewidzieć parametry akustyczne zainstalowanego produktu końcowego. Materiał akustyczny można następnie zoptymalizować pod kątem konkretnego kosztu, wagi i wymagań przestrzennych każdego zastosowania produktu końcowego.

  Zawsze, gdy potrzebujesz naszych usług, możesz liczyć na:

  • Stałą obsługę klienta,
  • Indywidualne podejście,
  • Eksperymenty i prototypy,
  • Szkolenia akustyczne.

Zawsze, gdy potrzebujesz wyznaczyć:

01
Drogi przenoszenia dźwięku i wibracji
W złożonych strukturach z wieloma połączeniami fale mogą rozprzestrzeniać się różnymi możliwymi ścieżkami od źródła, zanim dotrą do określonego punktu. W KFB Acoustics oceniamy ścieżki transmisji (za pomocą analizy TPA) w celu znalezienia najbardziej dominujących ścieżek w przenoszeniu wibracji lub hałasu. Przed zmianą innych, mniej ważnych ścieżek należy w pierwszej kolejności zająć się ścieżkami dominującymi (usunięcie połączenia, wprowadzenie tłumienia).
02
Pochłanianie dźwięku
Współczynnik pochłaniania dźwięku opisuje zjawisko polegające na tym, że wnikająca w materiał fala akustyczna jest w jego wnętrzu częściowo pochłaniana i zamieniana na ciepło. Definiuje się go jako stosunek energii akustycznej pochłoniętej wewnątrz materiału do całkowitej energii padającej fali. Wykorzystujemy to zjawisko przy projektowaniu rozwiązań akustycznych (sufity akustyczne, obudowy, tłumiki). Mierzymy również ten parametr na naszym stanowisku pomiarowym (rurze impedancyjnej).
03
Izolacja od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
Zdolności przegrody do izolacji od dźwięków powietrznych są opisywane przez parametr nazwany izolacyjnością akustyczną właściwą. Izolacja od dźwięków uderzeniowych pozwala na ocenę właściwości podłogi w stanie wzbudzenia strukturalnego (np. Stopnie). Wykorzystujemy te parametry przy projektowaniu rozwiązań akustycznych (obudowy akustyczne, ścianki działowe) oraz przy ocenie istniejących przegród budowlanych i stropów.
04
Hałas przenoszony przez konstrukcję
Hałas, który nie rozprzestrzenia się w powietrzu, ale w ciałach stałych w postaci wibracji. Hałas przenoszony przez konstrukcję i związana z nim transmisja boczna mogą znacznie pogorszyć izolację akustyczną ścian działowych w budynkach. Prowadzimy pomiary hałasu konstrukcyjnego w celu oceny poziomu drgań i tworzenia modeli numerycznych. W naszych symulacjach wibroakustycznych uwzględniamy wpływ transmisji bocznej.
05
Tłumienie wtrącenia tłumików
Parametr akustyczny opisujący tłumiki akustyczne. Opisuje spadek mocy akustycznej generowanej przez wylot przewodu w wyniku zamontowania w tym przewodzie tłumika. Pomiary tego parametru wykonujemy w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Ten parametr jest również głównym wynikiem naszych symulacji wirtualnego prototypowania podczas projektowania nowych tłumików.
06
Rezystywność przepływu
To ważny parametr opisujący porowate materiały dźwiękochłonne, których używamy do symulacji materiałów porowatych. Im większy opór przepływu, tym w mniejszym stopniu fala akustyczna może wnikać w materiał, co skutkuje mniejszym współczynnikiem pochłaniania dźwięku
07
Moc akustyczna
Parametr, który w jednoznaczny sposób charakteryzuje każde źródło akustyczne. Moc akustyczna jest parametrem niezależnym od otoczenia i środowiska (pole pogłosu, otwarta przestrzeń), w którym znajduje się źródło. Jest to podstawowy parametr akustyczny deklarowany przez producentów maszyn i urządzeń. Wykonujemy pomiary tego parametru w celach deklaracyjnych i symulacyjnych.
08
Natężenie dźwięku
Wielkość wektora opisująca pola akustyczne pod względem energetycznym. Analiza natężeniowa określa kierunek przepływu energii akustycznej, a nie tylko amplitudę. Jest to znacząca przewaga nad standardowymi pomiarami, które określają tylko ciśnienie akustyczne. Wykonujemy pomiary natężenia dźwięku w sytuacjach, w których metody ciśnieniowe zawodzą (np. w warunkach wysokiego poziomu hałasu tła).
09
Wibracje ręka-ramię
Drgania ręka-ramię (HAV) to wibracje przenoszone na dłoń i ramię podczas korzystania z ręcznych elektronarzędzi (na przykład pił łańcuchowych, młotów pneumatycznych lub podczas trzymania materiałów obrabianych przez maszyny). Na podstawie tego parametru określamy stopień narażenia pracowników na nadmierne wibracje.
10
Czas pogłosu
Jest to parametr opisujący właściwości pogłosowe wnętrz akustycznych. Pogłos wynika z tego, że w każdym pomieszczeniu o skończonej chłonności akustycznej generowane są fale odbite. Pole akustyczne związane z tymi odbiciami pozostaje w pomieszczeniu przez pewien czas po wyłączeniu źródła dźwięku (fali bezpośredniej). Używamy tego parametru w naszych symulacjach akustycznych.
11
Izolacyjność akustyczna
Jest to parametr opisujący właściwości wszystkich obiektów, na granicach których następuje częściowe odbicie energii akustycznej i częściowa transmisja energii akustycznej. Przykładem takiego obiektu jest przegroda budowlana. Używamy tego parametru przy projektowaniu rozwiązań akustycznych (obudowy akustyczne, ścianki działowe) oraz przy ocenie istniejących przegród budowlanych i stropów. Prowadzimy testy laboratoryjne i terenowe w tym zakresie.
12
Rozchodzenie się dźwięku
Propagacja fali akustycznej odbywa się w każdym ośrodku sprężystym (gazy, ciecze, ciała stałe). Fala akustyczna rozchodzi się w ośrodku ze skończoną prędkością, np. Dla powietrza o temperaturze 20 stopni Celsjusza prędkość dźwięku jest równa 343 m / s. Podczas propagacji mogą wystąpić zjawiska zmiany kształtu fali, np. dyfrakcja. Nasze symulacje środowiskowe uwzględniają wiele efektów wpływających na rozchodzenie się dźwięku.
13
Tłumienie, współczynnik strat wewnętrznych i współczynnik strat sprzężenia
Straty występują w każdym rzeczywistym układzie mechanicznym i akustycznym. Konsekwencją wystąpienia tłumienia jest zamiana części energii drgań na ciepło. Zjawisko to jest określane ilościowo za pomocą parametru zwanego współczynnikiem strat wewnętrznych ILF. Drugi mechanizm to przepływ energii z jednej struktury do drugiej, gdy są one ze sobą połączone. W naszym laboratorium mierzymy CLF i DLF.
14
Zespolona impedancja charakterystyczna i liczba falowa
Zaawansowane parametry opisujące porowate materiały dźwiękochłonne. Używamy tych parametrów w modelowaniu materiałów (symulacje MES), gdy zastosowanie ma model równoważnego płynu. Wyznaczamy zespoloną impedancję charakterystyczną i liczbę falową w naszym systemie podwójnej rury impedancyjnej.
"Nasze stanowiska pomiarowe pozwalają na świadczenie zindywidualizowanych usług z personelem inżynieryjnym na miejscu, technikami elektronicznymi, personelem wsparcia mechanicznego i pełnym zapleczem magazynowym."
Production&Assembly_2
Poznaj nasze podejście

Jak pracujemy?

Nie ma znaczenia, czy to koparka, wentylator, przegroda budowlana czy dźwig. Jeśli potrzebujesz określić parametry akustyczne swojego produktu – jesteśmy tu dla Ciebie.

Zawsze uwzględniamy indywidualne potrzeby klienta. Dokonujemy przeglądu odpowiednich standardów dedykowanych dla danego urządzenia. Projektujemy i budujemy specjalistyczne stanowiska pomiarowe spełniające standardowe wymagania dla konkretnych badań. Wykonujemy pomiary, analizujemy dane i przedstawiamy wyniki badań w formie czytelnego raportu. Klient zawsze może liczyć na opinie naszych ekspertów i interpretacje uzyskanych wyników.

Oprócz testowania zabezpieczeń akustycznych oferujemy usługi związane z charakteryzowaniem poszczególnych elementów urządzenia. Pozwala to uszeregować te elementy pod względem generowanego hałasu – ranking źródeł – oraz wskazać najważniejsze ścieżki jego przenoszenia.

Obraz4
"Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad optymalizacją kryteriów akustycznych poprzez wydawanie zaleceń dotyczących właściwości fizycznych zabezpieczeń akustycznych powierzchni oraz zmiennych procesowych."
Bartosz Chmielewski
CSO, KFB Acoustics

Niestandardowe
rozwiązania i usługi

Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o naszych niestandardowych rozwiązaniach i usługach.

Skontaktuj się
Cookies

Używamy plików cookie na KFB-acoustics.com, aby zapewnić Ci lepszą obsługę online i dostarczać wiadomości handlowe dostosowane do Twoich preferencji. Jeśli wybierzesz „kontynuuj” lub uzyskasz dostęp do jakichkolwiek treści naszej witryny bez dostosowywania swoich wyborów, zgadzasz się na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie i sposobach odrzucania plików cookie, <a href=”https://kfb-acoustics.com/pl/informacje-prawne/”>klikając tutaj</a>.

Kontynuuj