We are engineers.

 • Our Vision. Unrestricted.

  Our goal is to provide better everyday workspaces. Through our products and the spaces we create, we aim to create a better work environment encouraging higher teamwork, positivity and productivity.

 • A passionate and respected team

  More than just a place to work; it’s a place where you can build a career. The real strength of a great company lies in its people and we never forget that. We continuously adapt the way we operate to better our ability to innovate, grow, and make our employees thrive and succeed.

 • Integrity and performance

  Growing team welcomes diversity and encourages the various skills and strengths of each individual. Working with different ideas, visions, and cultural backgrounds is one of our strongest assets and contributor to our success.

Join our team

VR sesja sierpień 2019 008

Benefits

Excellence, innovation, and a one-of-a-kind environment that promote intellectual challenge. To support our employees, we offer a first-class benefits package.
 • Prioritize your health?

  We offer comprehensive medical care and health care reimbursement accounts.

 • Insurance protection?

  Basic life insurance up to a maximum of PLN 150.000,00 is standard, with the ability to purchase additional voluntary coverage.

 • Unexpected disability?

  We offer basic short- and long-term coverage (at no cost to you) for non-work-related disability.

 • Sport Activities?

  We offer various options of sport activities, besides the multisport card you can join our sports sections: MTB, yoga, soccer or rowin team.

 • Want to learn?

  We enable our employees to learn, grow and contribute to the world's acoustic communities.

 • What else?

  Lots of open space. Lots of free parking. Benefits received will vary according to the number of hours worked and employment classification.

Job openings

 • Specjalista ds. Back Office Działu Sprzedaży

  Zakres obowiązków

  • wsparcie działu handlowego w realizacji procesu sprzedażowego,
  • obsługa posprzedażowa klientów i kontrahentów firmy,
  • dbanie o wizerunek firmy w kontaktach z klientami i kontrahentami,
  • współpraca z Inżynierem Sprzedaży oraz innymi działami firmy (m. in. działem Zarządzania Projektami, Księgowości, Logistyki i Zaopatrzenia),
  • przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją związaną ze sprzedażą (faktury, specyfikacje, dokumenty wysyłkowe, raporty sprzedażowe, zapytania ofertowe),
  • monitorowanie płatności,
  • przygotowywanie dokumentów przetargowych,
  • obsługa systemu Comarch (wprowadzanie ofert i zamówień sprzedaży, wystawianie dokumentów sprzedażowych, sporządzanie analiz i raportów),
  • asystowanie klientom w zakresie organizowania i koordynacji transportu,
  • praca na danych w systemie ERP oraz MS Excel.

  Nasze wymagania

  • min. 3 lata doświadczenia w dziale sprzedaży,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i w piśmie, (warunek konieczny)
  • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
  • wykształcenie wyższe,
  • swobodne poruszanie się w środowisku MS Office (szczególnie Excel),
  • praktyczna znajomość przepisów podatkowych o rachunkowości,
  • dokładność, rzetelność, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

  Mile widziane

  • znajomość języka niemieckiego,
  • znajomość ustawy o podatkach od towarów i usług,
  • prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy

  • samodzielną pracę w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • narzędzia niezbędne do pracy,
  • adekwatne wynagrodzenie do stanowiska,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
  • pakiet socjalny, dodatkowe ubezpieczenie, opieka medyczna, karta sportowa.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji, wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: rekrutacja@kfb-acoustics.com

 • Inżynier Budownictwa

  Zakres obowiązków

  • przygotowywanie i weryfikacja obliczeń statycznych elementów budowlanych,
  • kontakt i wsparcie klienta w kwestiach technicznych,
  • przygotowywanie danych wejściowych do procesu przetargowego,
  • nadzór nad kwestiami technicznymi w fazie planowania i realizacji projektu,
  • wsparcie przy przygotowywaniu koncepcji, wybór rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb klienta,
  • wyjazdy na wizje lokalne i wykonywanie pomiarów potrzebnych do realizacji projektu,
  • tworzenie dokumentacji techniczno-rysunkowej,
  • przeprowadzanie obliczeń, analiza i obróbka danych pomiarowych i obliczeniowych.

  Nasze wymagania

  • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • doświadczenie w projektowaniu budowlanym,
  • wykształcenie wyższe na kierunku: budownictwo,
  • mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • znajomość oprogramowania do projektowania (AutoCad, Robot lub podobne),
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
  • prawo jazdy kat. B,
  • dynamizm w działaniu i silna orientacja na wyniki,
  • umiejętność organizacji pracy, samodzielność, zdolność pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów i kultura osobista,
  • kreatywność, samodzielność w działaniu,
  • wyobraźnia przestrzenna i zmysł techniczny,
  • gotowość do wyjazdów służbowych,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność wyznaczania priorytetów.

  Oferujemy

  • stabilność zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie i szkolenia podnoszące kwalifikacje,
  • znakomite możliwości rozwoju oraz duży poziom samodzielności,
  • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy nad realizacją innowacyjnych, międzynarodowych projektów,
  • bezpłatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie NNW,
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie sektora inżynierskiego
  • przyjazną atmosferę w otwartym na nowe pomysły, stale rozwijającym się zespole profesjonalistów
  • możliwość przystąpienia do programu Multisport.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji, wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: rekrutacja@kfb-acoustics.com

 • Koordynator Projektów/Project Coordinator

  Zakres obowiązków

  • kontakt z Klientem na etapie realizacji projektu,
  • ustalanie planu i tworzenie harmonogramu realizacji projektów do użytku wewnętrznego jak i do wiadomości Klienta,
  • stałe monitorowanie, nadzór i kontrola nad każdym etapem pod kątem budżetu i realizacji,
  • kontakt z zespołami wykonawczymi wewnątrz firmy w zakresie zlecania prac do realizacji,
  • raportowanie, przygotowywanie zestawień, przekazywanie na bieżąco informacji zespołowi oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji pomiędzy pracownikami,
  • dbanie o przepływ dokumentacji i informacji,
  • rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań zaradczych oraz naprawczych, ustalanie sposobu usunięcia istniejących komplikacji,
  • wsparcie przy finalizowaniu warunków umów m.in. z podwykonawcami,
  • sporządzanie zestawień dostaw, specyfikacji,
  • finansowa oraz techniczna analiza projektu,
  • współpraca z działami wykonawczymi oraz z działem zakupów m.in. w pozyskiwaniu kooperantów i dostawców,
  • identyfikowanie, ocena i zarządzanie ryzykiem projektu.

  Nasze wymagania

  • min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
  • wykształcenie techniczne,
  • znajomość rysunku technicznego,
  • umiejętności jednoczesnego koordynowania kilku zadań projektowych w ograniczonych zasobach czasowych,
  • znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) – poziom komunikatywny (B2-C1),
  • znajomości pakietu MS Office (bardzo dobra znajomość Excel, PowerPoint, Word, Outlook oraz mile widziana znajomość rozwiązań Microsoft dla organizacji typu Exchange, Enterprise, rozwiązania chmurowe 365, OneDrive),
  • mile widziana znajomość Dynamics 365 moduł Project Management lub innych programów do zarządzania projektami.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji, wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: rekrutacja@kfb-acoustics.com

  Responsibilities

  • contact with the client during the project implementation stage,
  • establishing a plan and creating a schedule for project implementation for internal use and for the client’s information,
  • constant monitoring, supervision and control over each stage in terms of budget and implementation,
  • contact with executive teams within the company in ordering work to be carried out,
  • reporting, preparing summaries, providing ongoing information to the team and ensuring the correct flow of information between employees,
  • taking care of the flow of documentation and information,
  • solving problems and taking remedial and corrective actions, determining how to remove existing complications,
  • support in finalizing contract terms, including: with subcontractors,
  • preparing delivery reports and specifications,
  • financial and technical analysis of the project,
  • cooperation with executive departments and the purchasing department, among others. in acquiring partners and suppliers,
  • identifying, assessing and managing project risks.

  Our Requirements

  • min. 2 years of experience in a similar position in a manufacturing company,
  • technical education,
  • knowledge of technical drawing,
  • ability to simultaneously coordinate several design tasks within limited time resources,
  • knowledge of a foreign language (English or German) – communicative level (B2-C1),
  • knowledge of MS Office (very good knowledge of Excel, PowerPoint, Word, Outlook and knowledge of Microsoft solutions for organizations such as Exchange, Enterprise, 365 cloud solutions, OneDrive is a plus),
  • knowledge of Dynamics 365 Project Management module or other project management programs is welcome.

  Should you are interested, please send your application, with enclosed processing of personal data clause, to: rekrutacja@kfb-acoustics.com

  Please add the following statement to your application:
  „I hereby grant consent for the processing of my personal data contained in this form by KFB Acoustics sp. z o.o.. with its registered in Wrocław for the purpose of conducting the recruitment process, pursuant to the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data (i.e. . of 2016, item 922) ”. At the same time, I consent to the processing of my personal data by the advertiser for the purposes of future recruitment processes. Please be advised that the data administrator is KFB Acoustics sp. Z o.o .. with headquarters in Wrocław at ul. Mydlana 7. Data is collected for the purposes of recruitment. You have the right to access your data and correct it. Providing data in the scope specified by the provisions of the Act of June 26, 1974, the Labor Code and implementing acts is obligatory. Providing additional personal data is voluntary.

 • CNC operator

  Zakres obowiązków

  • obsługa prasy krawędziowej (oprogramowanie Cybelec, Trumpf) lub lasera CNC (Sterowanie Siemens 840D),
  • wykonywanie elementów zgodnie ze specyfikacją techniczną,
  • obsługa elektronarzędzi,
  • obsługa maszyn sterowanych numerycznie, ustawianie parametrów, utrzymanie.

  Nasze wymagania

  • doświadczenie w pracy na podobnych technologicznie maszynach, warunek konieczny,
  • znajomość rysunku technicznego,
  • umiejętność czytania rysunku technicznego,
  • zdolności manualne, precyzja, dokładność i solidność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych.

  Mile widziane

  • doświadczenie w pracy na obrabiarkach ze sterowaniem Fanuc będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy

  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
  • bezpłatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie NNW,
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie sektora inżynierskiego,
  • przyjazną atmosferę w otwartym na nowe pomysły, stale rozwijającym się zespole profesjonalistów.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji, wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: rekrutacja@kfb-acoustics.com

   

  Your responsibilities

  • Press brake operation (Cybelec, Trumpf software) or CNC laser (Siemens 840D control);
  • Making elements in accordance with the technical specification;
  • Power tool service;
  • Working on numerically operated machines, parameter setting and maintenance.


  What are we looking for?

  • Experience in working on technologically similar machines, a prerequisite;
  • Knowledge of technical drawing;
  • Ability to read technical drawings;
  • Manual dexterity, precision, accuracy and robustness;
  • Teamwork;
  • Office of Technical Inspection (UDT ) forklift certification;
  • Experience in working on machine tools with Fanuc control will be an advantage.

  What do we offer?

  • Remuneration adequate to your experience and skills;
  • Free medical care and accident insurance;
  • Work in a dynamically developing company in the engineering sector;
  • A friendly atmosphere in a constantly developing team of professionals.

  Let us know by sending your CV. Full descrption of this position with is available here: rekrutacja@kfb-acoustics.com

  Please add the following statement to your application:
  „I hereby grant consent for the processing of my personal data contained in this form by KFB Acoustics sp. z o.o.. with its registered in Wrocław for the purpose of conducting the recruitment process, pursuant to the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data (i.e. . of 2016, item 922) ”. At the same time, I consent to the processing of my personal data by the advertiser for the purposes of future recruitment processes. Please be advised that the data administrator is KFB Acoustics sp. Z o.o .. with headquarters in Wrocław at ul. Mydlana 7. Data is collected for the purposes of recruitment. You have the right to access your data and correct it. Providing data in the scope specified by the provisions of the Act of June 26, 1974, the Labor Code and implementing acts is obligatory. Providing additional personal data is voluntary.

 • Montażysta / Pracownik Produkcji

  Twój zakres obowiązków:

  • montaż elementów, wykonywanie złożeń konstrukcji wg projektów technicznych,
  • oibsługa elektronarzędzi,
  • montaże u klienta (także poza granicami Polski),
  • prace montażowe na stanowiskach produkcyjnych.

  Nasze wymagania:

  • znajomość technik ślusarskich (szlifowania, wiercenie, cięcie, gwintowanie),
  • umiejętność czytania rysunku technicznego,
  • gotowość do wyjazdów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • prawo jazdy kat.B.


  Oferujemy:

  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
  • bezpłatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie NNW,
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie sektora inżynierskiego,
  • przyjazną atmosferę w otwartym na nowe pomysły, stale rozwijającym się zespole profesjonalistów.

  Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie aktualnego CV oraz podanie możliwego terminu rozpoczęcia pracy na adres e-mail: rekrutacja@kfb-acoustics.com.

   

VR KFB 012

Postdoc & graduates

We are always on the lookout for talented scientists and engineers to join our team. Whether you’re a recent graduate, a postdoc or an experienced professional, take a look at our latest opportunities.

Contact us at careers@kfb-acoustics.com

 

 

Custom solutions
and services

Please contact us to inquire information about our custom solutions and services.

Get in touch

Work with us

If you’re looking to solve an existing challenge or capitalise on a new opportunity, please get in touch.

  see more see less
  Cookies

  We use cookies (technical and profiling cookies from us and third parties) on KFB-acoustics.com to provide you with a better online experience and to deliver you with online commercial messages tailored on your preferences. If you select “continue” or access any content of our website without customizing your choices, you agree to the use of cookies. Find out more about our cookie policy and how to refuse cookies by clicking here.

  Continue