FotoCykam

Internship at KFB! | Praktyki w KFB

16 Apr 2024

Praktyki w KFB | Internship at KFB! (English Below)

Zapraszamy studentów kierunków związanych z akustyką do odbycia praktyk w naszym dziale analiz akustycznych!

Praktyki odbędą się w okresie lipiec-wrzesień 2024 i będą trwały 160 godzin/osobę. W jednym miesiącu planujemy przyjąć do dwóch osób. Termin rozpoczęcia praktyk może być dostosowany indywidualnie, ale preferujemy początek miesiąca.

W ramach praktyk będziecie mieli możliwość poznać różnorodne aspekty pracy akustyka w obszarze analiza dla różnych gałęzi przemysłu oraz w zakresie regulowanej prawnie ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Będziecie również mieli sposobność uczestniczyć w analizach i interpretacji wyników pomiarów, korzystając z dostępnej techniki pomiarowej (kamera akustyczna, sonda natężeniowa, mierniki poziomu dźwięku) i programów obliczeniowych (Odeon, CadnaA).

Czym będziecie się zajmować?

 • poznaniem i wykorzystywaniem norm i standardów oraz przeprowadzaniem badań literaturowych w zależności od przydzielonego zadania,
 • nauką obsługi i wykorzystywaniem techniki pomiarowej,
 • wykonywaniem zestawień wyników oraz obliczeń akustycznych,
 • poznaniem i zdobywaniem doświadczenia w obsłudze oprogramowania do modelowania akustycznego,
 • wykonywaniem szkiców sytuacyjnych i trójwymiarowych modeli geometrycznych.

Praktyki dedykowane są studentom kierunków: 

 • inżynieria akustyczna,
 • akustyka,
 • pokrewne.

Praktyki są nieodpłatne, ale zapewnimy Ci cenne doświadczenie w obszarze analiz akustycznych oraz możliwość rozwoju zawodowego. Wielu pracowników naszą współpracę zaczynało od praktyk.

Jeśli jesteś zainteresowany(a), prosimy Cię o przesłanie swojego CV i krótkiego listu motywacyjnego na adres email: careers@kfb-acoustics.com z dopiskiem w tytule maila [EAA – Praktyki 2024].

Zapraszamy do wspólnego eksplorowania świata akustyki, z przyjemnością powitamy Cię w naszym zespole!


Are you a student of an acoustics-related field? Then join us for our internships program in our acoustic analysis department!

The internship will take place in July-September 2024 and will last 160 hours/person. We plan to accept up to two people in one month. The start date of the internship can be adjusted individually, but we prefer the beginning of the month.

As part of the internship, you will have the opportunity to learn various aspects of an acoustician’s work in the area of analysis for various industries and in the field of legally regulated environmental protection against noise, in accordance with applicable standards and legal regulations. You will also have the opportunity to participate in the analysis and interpretation of measurement results, using available measurement techniques (acoustic camera, intensity probe, sound level meters) and computational programs (Odeon, CadnaA).

What will you be doing?

 • learning and using norms and standards and conducting literature research depending on the assigned task,
 • learning how to operate and use measurement techniques,
 • preparing results reports and acoustic calculations,
 • learning and gaining experience in using acoustic modeling software,
 • making situational sketches and three-dimensional geometric models.

Internship is dedicated to students of:

 • acoustic engineering,
 • acoustics,
 • related.

The internships are unpaid, but we will provide you with valuable experience in the area of acoustic analyzes and the opportunity for professional development. Many employees started our cooperation with internships.

If you are interested, please send your CV and a short cover letter to the following e-mail address: careers@kfb-acoustics.com with the note [EAA – Internship 2024] in the e-mail subject.

We invite you to explore the world of acoustics together, we will be happy to welcome you to our team!

back to all news

Work with us

If you’re looking to solve an existing challenge or capitalise on a new opportunity, please get in touch.

  see more see less
  Cookies

  We use cookies (technical and profiling cookies from us and third parties) on KFB-acoustics.com to provide you with a better online experience and to deliver you with online commercial messages tailored on your preferences. If you select “continue” or access any content of our website without customizing your choices, you agree to the use of cookies. Find out more about our cookie policy and how to refuse cookies by clicking here.

  Continue