PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

 • Opracowanie innowacyjnej linii tłumików typu „Rocket” i „Rocket-Active”...

  Opracowanie innowacyjnej linii tłumików typu „Rocket” i „Rocket-Active”, mającej na celu wdrożenie serii produktów akustycznych nowej generacji.

  Projekt będzie realizowany przez KFB Acoustics Sp. z o.o. we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnego rodzaju tłumików przemysłowych – „ROCKET” oraz implementacja serii produktów akustycznych nowej generacji.

  Dzięki projektowi wdrożone zostaną nowe rozwiązania, a Wnioskodawca rozszerzy swoją działalność doradczą o usługi związane z projektowaniem i modernizacją instalacji zgodnych z ww. produktami.

  Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2021 r.

 • Utworzenie Akustycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

  Projekt będzie realizowany przez KFB Acoustics Sp. z o.o we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest utworzenie nowego Akustycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego – specjalistycznego laboratorium prowadzącego badania dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producentów maszyn i części budowlanych.

  Dzięki innowacyjnym procesom badawczym oraz optymalizacji konstrukcji i stosowanych materiałów, klienci będą dostarczać na rynek cichsze i lepiej brzmiące pojazdy, maszyny oraz części budowlane.

  W ramach projektu powstanie hala ze specjalistycznymi laboratoriami wyizolowanymi akustycznie. Umożliwią one implementację optymalizacji akustycznej procesów w trzech obszarach:

  • Pojazdów silnikowych (pasażerskich oraz dostawczych) z perspektywy zarówno, kierowcy, pasażerów oraz przechodniów, wliczając symulację jazdy na różnych nawierzchniach
  • Maszyny i urządzenia;
  • Izolacji akustycznej części budynków (przegród pionowych, szkła, szyb, drzwi, okładzin, rolet i żaluzji, świetlików, podłóg, wypełnień i uszczelek itp.).

  Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2020 r.

 • Międzynarodowa promocja marki KFB - lidera rozwiązań akustycznych...

  Międzynarodowa promocja marki KFB – lidera rozwiązań akustycznych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego.

  Międzynarodowa promocja marki KFB – lidera rozwiązań akustycznych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego.

  Projekt będzie realizowany przez KFB Acoustics Sp. z o.o. we Wrocławiu.

  Głównym celem projektu jest promocja marki KFB na Europejskim, jak również Środkowo Wschodnim rynku dla motoryzacyjnej i lotniczej części przemysłu. W szczególności, chcielibyśmy promować usługi projektowania produktów akustycznych oraz zarządzanie i redukcję hałasu z dedykowaną linią produktów.

  Dzięki projektowi wzrosną przychody z działalności eksportowej, innymi słowy rynek zbytu rozszerzy się o obszary dotychczas nieobjęte przez spółkę, zostaną wzmocnione powiązania firmy z zagranicznymi partnerami i zwiększy się rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych.

  Planowany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2020 r.

 • Platforma Acoustic Courseware - Partnerstwo strategiczne w dziedzinie akustyki

  Projekt jest częścią programu Erasmus+ – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

  Numer umowy o dofinansowanie: 2018-1-PL01-KA202-050820
  Okres realizacji projektu: 1 listopada 2018 – 31 października 2019

  Celem projektu jest zbudowanie partnerstwa ukierunkowanego na rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania.

 • Kurs Akustyki dla Przemysłu

  Program: Partnerstwa strategiczne ERASMUS+ na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego
  Numer projektu :: 2017-1-PL01-KA202-038577
  Początek: 01-10-2017 – Koniec: 30-09-2019

  Celem projektu jest rozwój kursu akustyki dla inżynierów o różnych specjalizacjach (Specjalizacja EHS, inżynieria mechaniczna, procesowa i środowiskowa). Projekt pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu akustyki przemysłowej.

  Kursy te będą źródłem fachowej wiedzy na temat zagadnień akustycznych w kontekście konkretnych potrzeb narzuconych przez rynek pracy. Kursy mają na celu wypełnić braki w podstawowej wiedzy o akustyce przemysłowej oraz w specjalistycznym języku. W projekcie biorą udział najlepsze instytuty i wydziały europejskich uniwersytetów oraz firmy prywatne. Inżynierowie i naukowcy, którzy przygotują materiały dydaktyczne na kursy, mają imponujące osiągnięcia w swoim dorobku naukowym. Ich praca naukowa jest związana z rozwiązywaniem realnych problemów, współpracą z biznesem i przemysłem. Gwarantuje to, że materiał przedstawiony na kursach będzie nie tylko zbiorem zagadnień teoretycznych, ale również odpowiedzią na rzeczywiste problemy.

  Kursy zostaną umieszczone na platformie zaprojektowanej i opracowanej przez KFB Polska – ACOUSTIC COURSEWARE
  Dostęp do nich będzie darmowy.
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-PL01-KA202-038577

 • Implementacja usług projektowania akustycznego i auralizacji w KFB Polska

  Temat: „Implementacja usług projektowania akustycznego i auralizacji w KFB Polska”
  Łączna nagroda projektu: 1 012 759,94 zł
  Dotacja Unijna: 429 061,70 zł

  Projekt będzie realizowany w KFB Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Mydlanej 7.

  Celem projektu jest implementacja innowacyjnych usług w ramach pracowni psychoakustyki i projektowania akustycznego w KFB Polska, które nie były dotąd znane i stosowane na poziomie krajowym.

  Dzięki projektowi, firma rozszerzy i zmodernizuje zakres usług akustycznych, wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom rynku poprzez wprowadzenie nowych usług, zaspokoi potrzeby kontrahentów, stanie się bardziej konkurencyjna, zwróci uwagę na aspekt ochrony środowiska oraz ograniczy bezrobocie w swoim regionie poprzez zwiększenie zatrudnienia.

  Projekt dotyczy głównie zakupu maszyn i urządzeń.

  Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2018 r.

 • Kurs Akustyki dla Inżynierów

  Program: Partnerstwa strategiczne ERASMUS+ na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego
  Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026719
  Początek: 01-11-2016 – Koniec: 31-10-2018

  Celem projekt jest opracowanie kursu akustyki dla inżynierów z elementami grywalizacji. Grywalizacja to zastosowanie elementów projektowania gier i zasad gier, ale w kontekstach niezwiązanych z grami. Grywalizacja często wykorzystuje elementy projektowania gier, które są wykorzystywane w tak zwanych kontekstach niegrywalnych jako próba zwiększenia zaangażowania użytkowników. Głównym celem kursów jest zwiększenie świadomości specjalistów na temat roli, którą odgrywa wibroakustyka w przemyśle. Ten kurs będzie źródłem wiedzy na temat zagadnień akustycznych w kontekście konkretnych potrzeb narzuconych przez rynek pracy. Realizowany projekt nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale częścią dużej strategii mającej na celu poszerzanie oraz wzmacnianie wiedzy o akustyce, wspierając rozwój innowacyjnych metod nauczania, usług i praktyk na poziomie narodowym i międzynarodowym.

  W projekcie bierze udział 5 organizacji z 4 krajów (wraz z partnerami stowarzyszonymi) – 2 przedsiębiorstwa (KFB Polska, Jazzy Innovations) oraz 3 uniwersytety (Uniwersytet Ruhr w Bochum, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Politechnika Słowacka). Partnerzy będą wspierani przez zrzeszonych partnerów ze świata przemysłu, reprezentujących odbiorców. To jest niezwykle ważne dla projektu, ponieważ pozwoli na wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami. Projekt będzie koordynowany przez KFB, ale odpowiedzialność za jego realizację zależy od wszystkich zaangażowanych partnerów. Nasi partnerzy zajmują się przygotowaniem materiałów edukacyjnych, które zostaną przekształcone w formę aplikacji oraz kursu e-learningowego.

  Głównymi odbiorcami kursów akustycznych są: specjaliści różnych specjalności (mechanika, proces, kolejnictwo, motoryzacja), którzy w codziennej pracy wykorzystują wiedzę akustyczną. Kurs musi odpowiadać indywidualnym potrzebom każdej grupy. Przedmiot będzie źródłem wiedzy na temat zagadnień wibroakustycznych w kontekście specyficznych potrzeb rynku pracy (teoretycznych i praktycznych). Pozwoli profesjonalistom na rozwijanie nowych ścieżek kariery i pobudzi ich kreatywność. Nowe umiejętności pozwolą stosować i projektować lepsze rozwiązania przeciwhałasowe poprawiające komfort akustyczny (lokalnie – na stanowisku pracy, w pobliżu maszyn i urządzeń, regionalnie – ograniczanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego, na poziomie krajowym i międzynarodowym – tworzenie nowych rozwiązań, norm, przepisów ). Efektem końcowym projektu będzie aplikacja internetowa składająca się z dwóch modułów (Moduł ACE 1: Zagadnienia wibroakustyczne, Moduł 2 ACE: Symulator dla inżynierów). Materiały do ​​samokształcenia zostaną umieszczone na Platformie Acoustic Courseware stworzonej przez KFB Polska oraz na Platformach Massive Open Online Course (MOOC). Kursy zostaną umieszczone na platformie zaprojektowanej i stworzonej przez KFB Polska.

  strona www: http://ace.acoucou.org/

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/caef33c8-89c9-45a6-a57f-b14cda1709b7

 • Uruchomienie produkcji innowacyjnych paneli akustycznych

  Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych paneli akustycznych

  Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw dolnośląskich („Przedsiębiorstwa i innowacje”)

  Schemat 1.1. A2 .: “Dotacje inwestycyjne dla mśp wspierające innowacje produktowe i procesowe na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów turystycznych)”

  Celem projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnych paneli akustycznych będących modułowymi rozwiązaniami wyciszającymi. W ramach planowanej inwestycji zrealizowane zostaną następujące prototypy produktów:

  • innowacyjny, przemysłowy panel akustyczny do zastosowań zewnętrznych – dwa warianty (izolacja średnia i wysoka),
  • innowacyjny, przemysłowy panel akustyczny do zastosowań wewnętrznych (hale przemysłowe) – dwa warianty (izolacja średnia i wysoka),
  • innowacyjny panel akustyczny do obudów maszyn i urządzeń – trzy warianty (izolacja niska, średnia i wysoka),
  • innowacyjny rezonansowy panel akustyczny do obudów maszyn i urządzeń – jeden wariant (dopasowany do charakterystyki tonalnej hałasu maszynowego)

  Kluczowym działaniem mającym na celu opracowanie konstrukcji i właściwości wibroakustycznych powyższych paneli były prowadzone przez Wnioskodawcę prace badawcze nad systemami wyciszającymi. Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych było możliwe dzięki istniejącej i pozyskanej infrastrukturze badawczej – w ramach projektu „System modułowych rozwiązań wyciszających o specjalnych właściwościach wibroakustycznych” (Operacja 1.1.C – Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związanych z prowadzeniem badań i działania rozwojowe). Osiągnięcie celu projektu będzie możliwe dzięki zakupowi specjalistycznych maszyn umożliwiających produkcję czterech rodzajów paneli akustycznych (osiem wariantów) oraz ich elementów. Zakupiony park naukowy pozwoli na:

  • produkcja elementów powierzchniowych paneli akustycznych,
  • produkcja elementów ramowych paneli akustycznych,
  • produkcja elementów łączących panele akustyczne z konstrukcją ramową,
  • produkcja elementów uszczelniających do łączenia paneli z okablowaniem i wentylacją,
  • produkcja elementów rezonansowych do panelu akustycznego.

  W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną cztery nowe przemysłowe typy paneli akustycznych (osiem wariantów). Pozwoli to naszej firmie KFB Polska Sp. z o.o. na umocnienie pozycji na rynku krajowym i wejście z ofertą produktową na rynki europejskie (głównie niemiecki). Realizacja projektu przyczyni się do znacznego wzrostu konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.

 • ArAc Multibook Akustyki architektonicznej

  Program: “Program uczenia się przez całe życie” 2007-2013 Transfer innowacji Leonardo da Vinci
  Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37588
  Start: 1.11.2013 End 30.04.2015

  Istotą projektu ArAc było umożliwienie transferu wiedzy i doświadczeń z zakresu akustyki do branży architektonicznej. Efektem projektu był innowacyjny podręcznik tzw. Multibook.

  Architekci w swojej codziennej pracy wykorzystują wiedzę akustyczną. Jak jednak wynikało z analizy przeprowadzonej przed realizacją projektu, w programach nauczania architektury zagadnień związanych z akustyką w programach nauczania architektury jest bardzo niewiele. Ten problem dotyczy całej Unii Europejskiej.

  Dlatego chcieliśmy udostępnić narzędzie, które umożliwi architektom podnoszenie kompetencji w zakresie akustyki architektonicznej i wesprze ich w rozwoju zawodowym.

  Partnerstwo składa się z doświadczonych zespołów z organizacji reprezentujących kilka krajów europejskich. Instytucje partnerskie: Kahle Acoustics i Katholieke Universiteit Leuven z Belgii, Politechnika Wrocławska oraz gfai tech GmbH z Niemiec.

  Wiedza zgromadzona w multibooku pomaga zrozumieć i rozwiązać problemy związane z akustyką na etapie projektowania. Multibook to aplikacja na urządzenia mobilne (tablety, smartfony) oraz platformy e-learningowe, dostępna w czterech językach. Użytkownik ma mobilny dostęp do informacji w dowolnym czasie i miejscu. To pierwszy podręcznik akustyki dla architektów tego typu. Multibook to nowatorski sposób edukacji społeczeństwa – „futurystyczny sposób edukacji”.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.arac-multibook.com

  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

 • System modułowych rozwiązań wyciszających o specjalnych właściwościach wibroakustycznych

  Realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
  na lata 2007–2013
  Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i innowacje”)
  Operacja 1.1 .: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
  Schemat 1.1. C: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
  Numer projektu: UDA-RPDS.01.01.00-02-244 / 12-00
  Realizacja projektu: od 3.06.2013 do 31.05.2014

  Celem prowadzonych prac było stworzenie i dopasowanie odpowiednich rozwiązań przeciwhałasowych o określonych właściwościach wibroakustycznych – tzw. System modułowych rozwiązań przeciwhałasowych.

  System ten składa się z aktywnych rozwiązań antyhałasowych (wykorzystujących wyciszenie) i pasywnych (konstrukcje rezonansowe i warstwowe) o właściwościach izolacji akustycznej specjalnie zaprojektowanych dla konkretnego źródła hałasu.

  W ramach projektu wykonano następujące badania:

  1. Badania laboratoryjne izolacji akustycznej paneli akustycznych o różnej konstrukcji oraz identyfikacja przecieków i obszarów o obniżonej izolacyjności akustycznej.
  2. Badania laboratoryjne skuteczności promieniowania dźwięku z paneli stymulowanego wzbudnikiem drgań.
  3. Badania laboratoryjne aktywnych układów redukcji hałasu.
 • KFB Polska Innowacyjne Laboratorium Wibroakustyczne

  Realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
  na lata 2007–2013

  Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i innowacje”)
  Operacja 1.1 .: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”
  Schemat 1.1. E .: „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat.
  Numer projektu: UDA-RPDS-01.01.00-02-169 / 10-00
  Realizacja projektu: od 1.02.2011 do 29.04.2011

  Celem tego projektu było opracowanie innowacyjnych technologii i produktów do przezwyciężania hałasu. W ramach tego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy skuteczniejsze narzędzia do rozwiązywania problemów z nadmiernym hałasem na stanowiskach pracy oraz w środowisku. Dzięki projektowi mogliśmy poszerzyć zakres usług oferowanych przez naszą firmę.

 • System monitoringu i identyfikacji zagrożeń wibroakustycznych

  Projekt dotyczy unikalnego w skali światowej systemu, który umożliwia automatyczną analizę mierzonego hałasu w celu identyfikacji zagrożenia przekraczającego dopuszczalne poziomy hałasu oraz wykrywanie zjawisk wibroakustycznych świadczących o niesprawności maszyn, urządzeń lub linii produkcyjnych.
  Opracowane rozwiązanie będzie posiadało funkcjonalność w zakresie pomiaru hałasu i identyfikacji jego źródeł (w tym źródeł przekroczenia dopuszczalnych poziomów) oraz technologiczny prodrom awarii maszyn lub urządzeń, wskazujący usługi serwisowe, które maszyny, urządzenia lub obszary zakładu wymagają pilnego interwencja.

  Wartość projektu: 3979492,53 zł
  Przyznane dofinansowanie: 2 290 045,05 zł
  Nazwa instytucji zawierającej umowę o grant: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

VR KFB 012

Dołącz do nas

Zawsze szukamy podejścia skoncentrowanego na rozwiązywaniu wielkich, złożonych pytań naukowych inżynierów i naukowców, którzy czerpią radość z okazji do odkrywania
nowych ścieżek badawczych, oraz na kulturze, która wspiera wspólne wysiłki.
Przyjdź i stań się częścią tego wszystkiego.

Skontaktuj się z nami careers@kfb-acoustics.com

Jesteśmy otwarci na
propozycje partnerstwa

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z KFB, prześlij nam krótką, otwartą ofertę, która opisuje tę możliwość.

Skontaktuj się z nami

PRACUJ Z NAMI

If you are looking for a solution to an existing challenge or a new opportunity to take advantage of, please contact us.

  zobacz więcej zwiń
  Cookies

  Używamy plików cookie na KFB-acoustics.com, aby zapewnić Ci lepszą obsługę online i dostarczać wiadomości handlowe dostosowane do Twoich preferencji. Jeśli wybierzesz „kontynuuj” lub uzyskasz dostęp do jakichkolwiek treści naszej witryny bez dostosowywania swoich wyborów, zgadzasz się na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie i sposobach odrzucania plików cookie, <a href=”https://kfb-acoustics.com/pl/informacje-prawne/”>klikając tutaj</a>.

  Kontynuuj