Projekt: Uruchomienie produkcji innowacyjnych paneli akustycznych

TYTUŁ PROJEKTU: URUCHOMIENIE PRODUKCJI INNOWACYJNYCH PANELI AKUSTYCZNYCH

PRIORYTET 1: WZROST KONKURENCYJNOŚCI DOLNOSLAKICH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE 1.1.: „IWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORTSW”

SCHEMAT 1.1. A2.: „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)”

 

Celem projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnych paneli akustycznych, będących częścią systemu modułowych rozwiązań antyhałasowych. W ramach planowanej inwestycji wdrożone zostaną do produkcji następujące prototypy produktów:

- innowacyjny przemysłowy panel akustyczny do zastosowań zewnętrznych – dwa warianty (średnia i wysoka izolacyjność),

- innowacyjny przemysłowy panely akustyczny do zastosowań wewnętrznych (hale przemysłowe) – dwa warianty (średnia i wysoka izolacyjność),

- innowacyjny panel akustyczny dla zabudowy maszyn i urządzeń – trzy warianty (niska, średnia i wysoka izolacyjność),

- innowacyjny panel akustyczny rezonansowy dla zabudowy maszyn i urządzeń – jeden wariant (dopasowanie do tonalnej charakterystyki hałasu maszyn).

Kluczowym działaniem do opracowania konstrukcji i własności wibroakustycznych ww. paneli były prace badawcze nad systemami antyhałasowymi prowadzone przez Wnioskodawcę. Przeprowadzenie ww. eksperymentalnych prac rozwojowych możliwe było dzięki istniejącej i pozyskanej infrastrukturze badawczej – w ramach projektu „System modułowych rozwiązań antyhałasowych o szczególnych właściwościach wibroakustycznych” (Działanie 1.1.C – Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej). Osiągnięcie celu projektu możliwe będzie dzięki zakupowi specjalistycznych maszyn umożliwiających produkcję czterech typów paneli akustycznych (w sumie ośmiu wariantów) oraz ich elementów. Pozyskany park technologiczny pozwoli na:

- produkcję elementów powierzchniowych paneli akustycznych,

- produkcję elementów ramy paneli akustycznych,

- produkcję elementów łączących panele akustyczne z konstrukcją ramową,

- produkcję elementów uszczelniających połączenia paneli z okablowaniem i wentylacją,

- produkcję elementów rezonansowych do panelu akustycznego.

W rezultacie realizacji projektu wdrożona zostanie produkcja 4 nowych typów przemysłowych paneli akustycznych (w sumie osiem wariantów). Pozwoli to naszej firmie KFB Polska Sp. z o.o. na umocnienie pozycji na rynku krajowym i wejście z ofertą produktową na europejskie rynki zbytu (głównie niemieckojęzyczne) dzięki zbudowanej sieci dystrybucji specjalistycznych usług w Niemczech. Realizacji głównych celów projektu wpłynie tym samym na znaczący wzrost konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa.