Analizy wibroakustyczne

Podstawowym celem wykonywanych przez nas analiz wibroakustycznych jest identyfikacja źródeł hałasu i drgań oraz drogi ich rozchodzenia się i emisji. To pozwala nam zrozumieć zjawiska zachodzące podczas pracy maszyn, a następnie przeprowadzić ich optymalizację wibroakustyczną.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod i technik pomiarowych nasz zespół wibroakustyków realizuje kompleksowe badania maszyn i urządzeń zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w miejscu ich pracy. Na podstawie wyników tych badań możliwe jest opracowanie wibroakustycznego modelu maszyny – wirtualnego prototypu, pozwalającego ocenić skuteczność zaprojektowanych rozwiązań redukujących hałas i drgania.

W prowadzonych przez nas badaniach wykorzystujemy między innymi:

  • system kamer akustycznych dedykowanych do badań źródeł emisji hałasu maszyn w szerokim zakresie częstotliwości (30 Hz – 12 kHz),
  • wielokanałowe systemy pomiarowe (do 96 kanałów równocześnie) do badań poziomu dźwięku i drgań  oraz innych parametrów pracy maszyn, takich jak prędkość obrotowa, temperatura, moment, siła, odkształcenie,
  • systemy monitoringu pracy maszyn,
  • modalne wzbudniki drgań,
  • sondy natężeniowe,
  • dedykowane stanowiska badawcze,
  • laboratoria akustyczne.