Analiza akustyczna

Na tym etapie prac mierzymy poziomu hałasu oraz wskazujemy, które źródła i zjawiska akustyczne są odpowiedzialne za odnotowywane wartości.

Naszym celem jest opracowanie rankingu oddziaływania źródeł hałasu na otoczenie.  Wskazujemy w ten sposób przyczyny powstawania hałasu, co może być wykorzystywane przy modernizacji maszyn lub doborze "cichego" procesu produkcyjnego.

W ramach analizy akustycznej:

  • prowadzimy konsultacje w celu zidentyfikowania problemu z hałasem,
  • wykonujemy pomiary akustyczne i identyfikujemy źródła hałasu,
  • tworzymy trójwymiarowe akustyczne modele obliczeniowe,
  • obliczamy oddziaływanie źródeł hałasu – tworzymy ranking oddziaływania.

Wyniki analizy, poprzedzone specjalistycznymi pomiarami i obliczeniami, nie pozostawiają wątpliwości, które źródła hałasu i w jakim stopniu odpowiedzialne są za przekroczenia dopuszczalnych norm.

Techniki pomiarowe dobieramy do potrzeb danej sytuacji. Wykorzystujemy innowacyjną kamerę akustyczną, pomiary ciśnienia akustycznego, pomiary natężenia dźwięku, pomiary drgań oraz pomiary parametrów akustyki wnętrza. Opracowujemy trójwymiarowe modele geometryczne dla otoczenia i na tej podstawie tworzymy modele obliczeniowe, uwzględniające wszystkie zjawiska akustyczne charakterystyczne dla przemysłu.

Analiza akustyczna oraz ranking źródeł hałasu są podstawą do opracowania strategii redukcji hałasu.