KIN_1074 kopia
Rozwiązania | Zarządzanie hałasem

Zarządzanie hałasem

Poszerzamy swoją wiedzę i opracowujemy pierwszorzędne rozwiązania redukcji hałasu do zastosowań przemysłowych.

Wyznaczamy nowe ścieżki w ochronie przed hałasem

Nasza praca skupia się na identyfikacji ścieżek transmisji hałasu generowanego przez procesy przemysłowe.
Nasze działania pozwalają utrzymać niskie poziomy ekspozycji na hałas i pozwalają przedsiębiorcom spełniać wymogi oddziaływania na środowisko przez zakład przemysłowy dzięki wdrażaniu zabezpieczeń i metod zarządzania hałasem.
Wierzymy, że równowagę w środowisku można osiągnąć poprzez połączenie zrozumienia skutków działania hałasu z zaawansowanymi technologicznie narzędziami.
Kwestia konkurencyjności technicznej i ekonomicznej jest kolejnym ważnym powodem zajęcia się problemem zanieczyszczenia hałasem na szczeblu międzynarodowym.

Nasze podejście

kfb-infographics-new
Model akustyczny
2.Modele akustyczne pomagają określić ranking źródeł hałasu, który jest podstawowym narzędziem identyfikacji źródeł hałasu wymagających wyciszenia w pierwszej kolejności. Jest również bardzo pomocnym narzędziem do ustalania wytycznych dla różnych wariantów map akustycznych oraz do oceny skuteczności zastosowanego rozwiązania.
Strategia redukcji hałasu
3.Na podstawie przygotowanych modeli wykonujemy symulacje akustyczne i wibroakustyczne z wykorzystaniem COMSOL Multiphysics. Pozwala to nam przewidzieć, jaki efekt przyniosą proponowane przez nas rozwiązania w rzeczywistych warunkach. W kolejnym kroku przedstawiamy kilka wariantów strategii redukcji hałasu, która pozwala na przeprowadzenie planowanej modernizacji w najbardziej optymalny sposób.
Gwarancja skutecznych rozwiązań
4.Każde z proponowanych zabezpieczeń akustycznych dopasowujemy do potrzeb naszych klientów. Weryfikujemy to pod kątem kryteriów ekonomicznych, technicznych i bezpieczeństwa, aby zapewnić gwarancję skuteczności projektu.
Określenie stanu istniejącego
1.Proces rozpoczynamy od wykonania pomiarów akustycznych. Korzystając z najnowocześniejszych technologii i metod określamy główne źródła emisji hałasu, które mają wpływ na przekroczenia dopuszczalnych poziomów. W kolejnym kroku przetwarzamy wyniki pomiarów i określamy podstawowe wskaźniki oceny hałasu na stanowiskach pracy, a następnie określamy wartości przekroczeń. Opracowane wyniki pomiarów są danymi wejściowymi do projektowania modelu akustycznego.

Zanieczyszczenie hałasem, obecnie najbardziej palący problem.

Za zanieczyszczenie hałasem uważa się każdy niepożądany lub przeszkadzający dźwięk, który wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi i innych organizmów. Hałas zawodowy lub przemysłowy to ten, którego ludzie doświadczają w swoim środowisku pracy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaklasyfikowała hałas (drogowy, kolejowy i lotniczy) jako drugą najważniejszą przyczynę złego stanu zdrowia w Europie Zachodniej, zaraz za zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym bardzo drobnymi pyłami.

Hałas, jako jeden z najbardziej uciążliwych i rozpraszających czynników, wpływa na ludzi zarówno pod względem fizjologicznym, jak i psychologicznym, zakłócając podstawowe czynności, takie jak praca, sen, odpoczynek, nauka i komunikacja. Skutki zdrowotne obejmują zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, wysokiego ciśnienia krwi, zawału mięśnia sercowego, a nawet udaru.

Hałas przemysłowy można zminimalizować poprzez wprowadzenie ochrony przed hałasem i zarządzania hałasem. Celem zarządzania hałasem jest utrzymanie niskiej ekspozycji na hałas, tak aby chronić zdrowie i dobre samopoczucie ludzi. Jest to kluczowa część programów ochrony środowiska. Inżynierowie i badacze wciąż nie wiedzą wszystkiego o wpływie dźwięku na żywe istoty, ale wiedzą, jak uczynić świat znacznie mniej hałaśliwym. Sprawdź, czym w praktyce jest zarządzanie hałasem.

 

"Nasze podejście do zarządzania hałasem jest kompleksowe i pozwala w efektywny sposób zwalczać hałas, poprawić prywatności mowy i zwiększyć produktywność."

Wojtek Bartnik

Head of Acoustics
kfb-people-21-small
"KFB ustanawia nowy poziom innowacji technicznych. To ścisłe partnerstwo wzmacnia rozwój naszych produktów pod względem optymalizacji akustycznej i toruje drogę do dalszego rozwoju."
Jens Kegenhoff
CEO, Korfmann Lufttechnik GmbH, GERMANY

Niestandardowe
rozwiązania i usługi

Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o naszych niestandardowych rozwiązaniach i usługach.

Skontaktuj się
Cookies

Używamy plików cookie na KFB-acoustics.com, aby zapewnić Ci lepszą obsługę online i dostarczać wiadomości handlowe dostosowane do Twoich preferencji. Jeśli wybierzesz „kontynuuj” lub uzyskasz dostęp do jakichkolwiek treści naszej witryny bez dostosowywania swoich wyborów, zgadzasz się na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie i sposobach odrzucania plików cookie, <a href=”https://kfb-acoustics.com/pl/informacje-prawne/”>klikając tutaj</a>.

Kontynuuj