Usługi akredytowane

contactform-01

Nasze podejście

Nasz zakres akredytacji pozwala nam na wykonywanie testów, pomiarów i ocen percepcyjnych szerokiej gamy produktów i maszyn.
Wszystkie nasze testy przeprowadzamy w naszych wewnętrznych laboratoriach z personelem inżynieryjnym na miejscu. To sprawia, że jesteśmy niezależni, szybcy i elastyczni.
Jako jedni z nielicznych posiadamy akredytację w zakresie obliczeniowych metod oceny hałasu ISO 9613-2, CNOSSOS-EU.
Nasze usługi wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i normami.

Nasze usługi

 • Pomiary i badania hałasu pochodzące od instalacji, maszyn, urządzeń i zakładów przemysłowych w środowisku

  1. Wyznaczanie wskaźników LAeqD i LAeqN metodą pomiarową.
  2. Wyznaczanie wskaźników LAeqD i LAeqN metodą obliczeniową, w przypadku gdy zmierzony poziom hałasu w środowisku nie ma 3 dB odstępu od poziomu tła.

  Laboratorium badawcze KFB Acoustics posiadaja akredytację w zakresie stosowania następujących norm i przepisów:

  • Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r.
   (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2286 z późn. zm.)
   Metoda obliczeniowa: ISO 9613-2:2002; CNOSSOS-EU
 • Pomiary i badania hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych

  1. Wyznaczanie wskaźników LAeqD i LAeqN metodą pomiarową.
  2. Wyznaczanie wskaźników LAeqD i LAeqN metodą obliczeniową, w przypadku gdy zmierzony poziom hałasu w środowisku nie ma 3 dB odstępu od poziomu tła.

  Laboratorium badawcze KFB Acoustics posiadaja akredytację w zakresie stosowania następujących norm i przepisów:

  • Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r.
   (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824) (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1697)
   Metoda obliczeniowa: NMPB- Routes-96, RMR / SRM II, Załącznik II do dyrektywy 2002/49/WE (CNOSSOS-EU:2012)
 • Pomiary hałasu w środowisku pracy

  1. Pomiary równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku A oraz szczytowego poziomu dźwięku C.
  2. Wyznaczanie poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i/lub przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

  Laboratorium badawcze KFB Acoustics posiadają akredytację w zakresie stosowania następujących norm i przepisów:

  • PN-N-01307:1994
  • PN-EN ISO 9612:2011 (ISO 9612:2009)
 • Pomiary drgań w środowisku pracy

  1. Wyznaczanie ekspozycji dziennej dla drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne.
  2. Wyznaczanie ekspozycji dziennej dla drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka.

  Laboratorium badawcze KFB Acoustics posiadaja akredytację w zakresie stosowania następujących norm i przepisów:

  • PN-EN ISO 5349-1:2004
  • PN-EN ISO 5349-2:2004
  • PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
  • PN-EN 14253+A1:2011
 • Pomiary hałasu pochodzących od maszyn i urządzeń

  1. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej od maszyn i urządzeń z pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego.

  Laboratorium badawcze KFB Acoustics posiadaja akredytację w zakresie stosowania następujących norm i przepisów:

  • PN-EN ISO 3744:2011 (ISO 3744:2010)
  • PN-EN ISO 3746:2011
  • PN-EN ISO 3746:2011/Ap1:2017-09 (ISO 3746:2010)
 • Pomiary właściwości akustycznych materiałów dźwiękochłonnych

  1. Pomiary współczynnika pochłaniania dźwięku.

  Laboratorium badawcze KFB Acoustics posiadaja akredytację w zakresie stosowania następujących norm i przepisów:

  • PN-EN ISO 10534-2:2003
 • Pomiary izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych i uderzeniowych

  1. Wyznaczanie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych.
  2. Wyznaczanie izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów.

  Laboratorium badawcze KFB Acoustics posiadaja akredytację w zakresie stosowania następujących norm i przepisów:

  • PN-EN ISO 140-4:2000
  • PN-EN ISO 16283-1:2014-05
  • PN-EN ISO 16283-1:2014/A1:2018-02
  • PN-EN ISO 717-1:2013-08
  • PN-EN ISO 140-7:2000
  • PN-EN ISO 16283-2:2016-02
  • PN-EN ISO 717-2:2013-08
 • Pomiary hałasu od turbin wiatrowych

  1. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej od turbin wiatrowych.
  2. Wyznaczanie parametrów akustycznych turbin wiatrowych, takich jak kierunkowość i tonalność.

  Laboratorium badawcze KFB Acoustics posiadaja akredytację w zakresie stosowania następujących norm i przepisów:

  • IEC 61400-11:2012
  • IEC 61400-11:2012/AMD1:2018
  • IEC 61400-11:2012/AMD1:2018/COR1:2019
"Dzięki rozwijającej się infrastrukturze, nasze laboratoria co roku wprowadzają na rynek nowe metody badawcze."

Dr. Eng. Tomasz Malec

Chief Labs Officer
KFB zdjecia firmy 29
"KFB ustanawia nowy poziom innowacji technicznych. To ścisłe partnerstwo wzmacnia rozwój naszych produktów pod względem optymalizacji akustycznej i toruje drogę do dalszego rozwoju."
Jens Kegenhoff
CEO, Korfmann Lufttechnik GmbH, GERMANY
VR sesja sierpień 2019 008

Spójna polityka hałasowa

EEA poinformowała, że ​​ponad 100 milionów obywateli Europy jest narażonych na hałas szkodliwy dla ich zdrowia. Skala problemu z hałasem jest duża. W krajach Unii Europejskiej około 40% ludności narażone jest na hałas drogowy o równoważnym poziomie ciśnienia akustycznego przekraczającym 55 dB (A) w ciągu dnia, a 20% na poziomy przekraczające 65 dB (A).

Biorąc pod uwagę całość narażenia na hałas transportowy, szacuje się, że około połowa obywateli Unii Europejskiej żyje w strefach, które nie zapewniają mieszkańcom komfortu akustycznego. Główne źródła hałasu w środowisku obejmują ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, przemysł, budownictwo i prace publiczne. Głównymi źródłami wewnętrznymi są systemy wentylacyjne, maszyny biurowe, sprzęt AGD i sąsiedzi. Chociaż w wielu krajach obowiązują przepisy dotyczące hałasu w środowisku pochodzącego z ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego, a także z zakładów budowlanych i przemysłowych, niewiele krajów posiada przepisy dotyczące hałasu pochodzącego z sąsiedztwa.

Wynika to prawdopodobnie z braku metod jego definiowania i pomiaru oraz trudności w jego kontrolowaniu. Również w krajach rozwiniętych monitorowanie przestrzegania i egzekwowania przepisów dotyczących hałasu jest słabe w przypadku niższych poziomów hałasu miejskiego w stosunku do poziomów zdefiniowanych jako graniczne w środowisku pracy (> 85 dB LAeq, 8h; Frank, 1998). Często nie bierze się pod uwagę zalecanych wartości poziomu hałasu opartych na skutkach zdrowotnych, jeśli nie są to skutki zawodowe.

 

Cookies

Używamy plików cookie na KFB-acoustics.com, aby zapewnić Ci lepszą obsługę online i dostarczać wiadomości handlowe dostosowane do Twoich preferencji. Jeśli wybierzesz „kontynuuj” lub uzyskasz dostęp do jakichkolwiek treści naszej witryny bez dostosowywania swoich wyborów, zgadzasz się na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie i sposobach odrzucania plików cookie, <a href=”https://kfb-acoustics.com/pl/informacje-prawne/”>klikając tutaj</a>.

Kontynuuj