photo-1544860987-03cd01a2c6da
Rozwiązania | Ocena oddziaływania

Ocena oddziaływania

Identyfikujemy skutki środowiskowe i społeczne projektu przed podjęciem jakiejkolwiek kluczowej decyzji.

Pomagamy przewidywać wpływ na środowisko na wczesnym etapie planowania projektów, jednocześnie przyczyniając się do znalezienia sposobów ograniczenia negatywnych oddziaływań.
Umożliwiamy dostosowanie projektów do środowiska lokalnego, a także przedstawianie prognoz i opcji decydentom i opinii publicznej.
Łączymy interdyscyplinarne podejście z wysokim poziomem fachowej wiedzy i zawsze ściśle współpracujemy z naszymi klientami - od zdefiniowania problemu do zakończenia projektu - utrzymując koszty na minimalnym poziomie.
Jak pracujemy

Identyfikacja wpływu na środowisko

OOŚ często muszą być zgodne z przepisami. Analizy te dostarczają informacji na następujące kluczowe tematy:

  • Szczegółowy opis projektu ze wskazaniem źródeł i skutków zanieczyszczeń środowiska.
  • Pełna lista alternatyw, w tym te odrzucone i szczegółowe badanie tych, które są poważnie rozważane.
  • Opis środowiska projektu, w tym fauna, flora, powietrze, gleba, woda, ludzie, krajobraz lub dziedzictwo kulturowe.
  • Szczegółowe oszacowanie charakteru i zakresu oddziaływań na środowisko, w tym przejściowych i stałych oraz lokalnych i regionalnych.
  • Propozycja środków łagodzących w oparciu o oczekiwane skutki.
  • Nietechniczne podsumowanie projektu i jego prawdopodobnych skutków, napisane dla szerokiego kręgu interesariuszy, w tym dla ogółu społeczeństwa.
  • Lista potencjalnych obszarów problemowych lub nieznanych czynników wraz z propozycjami badań w celu wypełnienia luk w wiedzy.
"Bardzo udane partnerstwo… analizy dostarczone na czas i na najwyższym poziomie. Współpraca z KFB przebiegała profesjonalnie i przyjemnie. Na pewno ponownie podejmiemy współpracę. Kompetencje KFB zasługują na niezwykłe uznanie i rekomendacje."
Michael Rahn
Business Unit Manager, FAM, Germany

Niestandardowe
rozwiązania i usługi

Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o naszych niestandardowych rozwiązaniach i usługach.

Skontaktuj się
Cookies

Używamy plików cookie na KFB-acoustics.com, aby zapewnić Ci lepszą obsługę online i dostarczać wiadomości handlowe dostosowane do Twoich preferencji. Jeśli wybierzesz „kontynuuj” lub uzyskasz dostęp do jakichkolwiek treści naszej witryny bez dostosowywania swoich wyborów, zgadzasz się na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie i sposobach odrzucania plików cookie, <a href=”https://kfb-acoustics.com/pl/informacje-prawne/”>klikając tutaj</a>.

Kontynuuj