Wibroakustyka maszyn

Analizy wibroakustyczne pozwalają nam wspólnie z projektantami i inżynierami maszyn skutecznie redukować hałas i drgania oraz modelować pożądany dźwięk.

Emisja dźwięku jest niezwykle ważnym aspektem jakości maszyn i urządzeń. Każdego roku przemysł maszynowy przeznacza ogromne środki finansowe na lokalizowanie źródeł hałasu i drgań oraz zmniejszenie ich natężenia lub całkowite wyeliminowanie.

Często jednak redukcja hałasu nie jest jedynym zagadnieniem związanym z optymalizacją maszyn i urządzeń. Dźwięk nie musi być głośny, aby powodował dyskomfort. Zdarza się, że źródła hałasu o niższym nastężeniu wydają się dominujące z punktu widzenia psychoakustyki. Dodatkowo generowany dźwięk bezpośrednio przekłada się na jakość maszyn i ich odbiór przez użytkownika. Hałas zwykle kojarzony z usterkami – trzaski, stuki lub gwizdy – może irytować użytkowników i często prowadzi do niepotrzebnych reklamacji.

Dlatego nasz zespół wibroakustyków wkłada wiele wysiłku w optymalizację wibroakustyczną maszyn, w modelowanie pożądanego dźwięku i usuwanie wszelkich zakłóceń.

Pierwszym krokiem w kierunku optymalizacji jest przeprowadzenie szczegółowej analizy niepożądanych źródeł hałasu i drgań, począwszy od miejsca ich powstawania, poprzez ich propagację, aż po emisję.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod pomiarowo-obliczeniowych możemy przeprowadzić taką analizę szybko i skutecznie.

Analizy wibroakustyczne

Podstawowym celem analiz wibroakustycznych jest identyfikacja źródeł hałasu i drgań oraz drogi ich rozchodzenia się i emisji. To pozwala zrozumieć zjawiska zachodzące podczas pracy maszyn, a następnie przeprowadzić ich optymalizację wibroakustyczną.

Więcej

Eksperymentalna analiza modalna

Analiza modalna dostarcza wielu cennych informacji o badanym obiekcie. Dane, które uzyskujemy podczas eksperymentu, pozwalają nam wyznaczyć częstotliwości drgań własnych obiektu, a także zwizualizować formę tych drgań.

Więcej

Optymalizacja wibroakustyczna

Celem optymalizacji wibroakustycznej maszyn jest redukcja hałasu i drgań, modelowanie pożądanego dźwięku oraz usuwanie wszelkich zakłóceń wibroakustycznych.

Więcej