Wdrożenie rozwiązań antyhałasowych

Wdrożenie ustalonych rozwiązań pozwala ostatecznie zwalczyć hałas. Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na funkcjonalność i skuteczność, tak aby spełnić wymagania akustyczne przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w dany proces.

W ramach tego etapu wykonywane są:

  • projekt wykonawczy,
  • produkcja,
  • montaż i nadzór akustyczny nad montażem,
  • weryfikacja osiągniętych rezultatów akustycznych.

Sukces całego projektu jest możliwy dzięki bezpośredniemu nadzorowi akustycznemu podczas montaży. Kontrolujemy proces wdrożenia na każdym etapie, żeby osiągnąć zamierzoną redukcję hałasu.

Naszym celem jest wdrożenie funkcjonalnych i skutecznych rozwiązań antyhałasowych.