Usługi

Podstawowym celem naszej działalności jest efektywne rozwiązywanie nawet najbardziej złożonych problemów kontroli hałasu, które pojawiają się w obsługiwanych przez nas obszarach przemysłu.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie:

  • optymalizacji wibroakustycznej istniejących rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych,
  • doradztwa technicznego w ramach zagadnień związanych z wibroakustyką i akustyką na etapie projektowania i tworzenia nowego produktu,
  • kompleksowych analiz inżynierskich ukierunkowanych na zwiększenie wydajności produkcji, redukcję kosztów wytwarzania i podwyższenie jakości produktu.

Auralizacja

Narzędzie do prezentacji komfortu akustycznego

Więcej

Design akustyczny

Kształtowanie brzmienia produktu

Więcej

Akustyka przemysłowa

Innowacyjne metody pomiarowe, analityczne i projektowe. 

Więcej

Wibroakustyka maszyn

Diagnostyka elementów maszyn, struktur i systemów na każdym poziomie technologicznym. 

Więcej

Akustyka architektoniczna

Dobra akustyka powinna łaczyc sie i stanowić jedność z architekturą. 

Więcej

Akredytowane pomiary hałasu

Laboratorium Badawcze KFB posiada akredytację nr 1271. 

Więcej