Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Byliśmy sponsorem XXI Konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym. 

Konferencja odbyła sie w Krynicy w dniach 17-19 maja 2017 r. Przedstawiciele KFB zaprezentowali zrównoważone projektowanie akustyczne obiektów przemysłowych.

Wiecej informacji o konferencji można znaleźc na stronie: http://www.trendyekorozwoju.pl/