Strategia redukcji hałasu

Strategię opracowujemy dla zidentyfikowanych wcześniej źródeł hałasu oraz pozostałych czynników akustycznych. Przedstawiamy konkretne zabezpieczenia akustyczne dla maszyn i instalacji wskazanych w analizie akustycznej jako istotne z punktu widzenia redukcji hałasu. Określamy zalety i wady oraz szacunkową skuteczność proponowanych rozwiązań.

Zabezpieczenia z reguły wymagają indywidualnego dostosowania, co znacząco wpływa na ich skuteczność. Dlatego też na potrzeby konsultacji przygotowujemy narzędzie informatyczne umożliwiające prognozowanie skuteczności wdrożeń. Dzięki temu możemy wspólnie z Klientem zweryfikować, czy dane działanie przyniesie pożądany efekt. Na tej podstawie tworzymy plan dalszych działań.

Efektem końcowym tego etapu są określone wymagane charakterystyki zabezpieczeń akustycznych dla źródeł hałasu wraz z prognozą akustyczną poszczególnych etapów wdrożenia.