RYNEK OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH I PRZEMYSLOWYCH

W czwartek, 6 kwietnia we wrocławskim hotelu Sofitel Old Town odbyło się mini forum poświęcone rynkowi obiektów magazynowych i przemysłowych, którego partnerem było KFB Polska. Na spotkanie przybyło blisko 140 gości z firm, instytucji i samorządów z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. 

W pierwszej merytorycznej części zostały omówione następujące tematy:

- Projektowanie akustyczne obiektów przemysłowych,

- Analiza rynku w Polsce i rola Dolnego Śląska: podaż, popyt, czynsze, wolna powierzchnia, prognozy,

- Aktywność inwestorów i najemców w rejonie Wrocławia. Czy zabraknie gruntów inwestycyjnych?

- Aktywność inwestorów instytucjonalnych na rynku magazynowym w Polsce i na Dolnym Śląsku. 

Część merytoryczną zakończy panel dyskusyjny Deweloper kontra…? - Największe wyzwania dla inwestorów  na rynku magazynowym i przemysłowym w Polsce”.

Partnerem Głównym była agencja Cushman & Wakefield. Patronami  honorowymi: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Loża Dolnośląska BCC, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A..

Więjej informacji na stronie: http://www.renews.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=16793&cntnt01origid=17&cntnt01returnid=33