Przemysłowe panele akustyczne

Aby efektywnie rozwiązać problem z hałasem, niezbędny jest dobór właściwej technologii, zapewniającej wymaganą redukcję hałasu oraz niskie koszty wdrożenia. Dzięki przeprowadzonym przez nas pracom badawczym możliwe było stworzenie przemysłowych paneli akustycznych o szerokim zakresie izolacyjności i wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku.

Parametry naszych produktów zostały znacząco ulepszone w stosunku do oferowanych dotychczas tradycyjnych paneli akustycznych:

  • izolacyjność zwiększona z 41 dB do 50 dB,
  • chłonność zwiększona o 0,1,
  • ciężar zredukowany do 34%.

Oferujemy panele akustyczne dla następujących obszarów zastosowania:

Z – przemysł, zastosowanie na zewnątrz,
W – przemysł, zastosowanie wewnątrz,
M – do zabudowy maszyn.

 

 

AP-035-080 Z

Panel akustyczny do stosowania na zewnątrz.

Więcej

AP-050-090 Z

Panel akustyczny do stosowania na zewnątrz.

Więcej

AP-035-080 W

Panel akustyczny do stosowania wewnątrz.

Więcej

AP-050-090 W

Panel akustyczny do stosowania wewnątrz.

Więcej

AP-15-080 M

Panel akustyczny do stosowania przy zabudowie maszyn.

Więcej

AP-25-080 M

Panel akustyczny do stosowania przy zabudowie maszyn.

Więcej

AP-50-090 M

Panel akustyczny do stosowania przy zabudowie maszyn.

Więcej

AP-41-080 (APR-100)

Panel akustyczny do stosowania przy zabudowie maszyn.

Więcej