Projektowanie prototypowych rozwiązań antyhałasowych

Ze względu na złożoność problemów wibroakustycznych oraz ograniczenia techniczne i organizacyjne często nie jest możliwe zastosowanie standardowych rozwiązań antyhałasowych pozwalających na skuteczną redukcję hałasu. W takich sytuacjach oferujemy naszym Klientom prototypowe rozwiązania antyhałasowe.

W ramach kompleksowej realizacji projektów akustycznych i wibroakustycznych prowadzimy prace B+R mające na celu opracowanie prototypowych rozwiązań, które będą spełniać restrykcyjne wymogi techniczno-akustyczne oraz gwarantować założoną redukcję hałasu i drgań.

Projektowanie prototypowych rozwiązań antyhałasowych prowadzimy w kilku etapach:

  • opracowanie projektu akustycznego,
  • opracowanie projektu technicznego 3D spełniającego wymogi akustyczne,
  • produkcja rozwiązania prototypowego (drukarka 3D/Centrum obróbcze CNC),
  • badania skuteczności rozwiązań antyhałasowych.

Skuteczność projektowanych rozwiązań sprawdzamy w ramach następujących badań:

  • badania laboratoryjne izolacyjności akustycznej paneli akustycznych o różnej konstrukcji,
  • badania laboratoryjne efektywności promieniowania dźwięku z paneli pobudzanych wzbudnikiem drgań, 
  • badania laboratoryjne aktywnych systemów redukcji hałasu, 
  • badania laboratoryjne skuteczności tłumików akustycznych.