Projekt: Wdrożenie usługi designu akustycznego i auralizacji w firmie KFB Polska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi designu akustycznego i auralizacji w firmie KFB Polska”

Wartość całkowita projektu:  1 012 759,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 429 061,70 zł

Projekt realizowany będzie w  KFB Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Mydlana 7

Celem głównym projektu jest wdrożenie w KFB Polska sp. z o.o. innowacyjnych usług w ramach laboratorium psychoakustyki i designu akustycznego, które dotychczas nie były znane i stosowane w skali kraju.

Dzięki realizacji projektu firma poszerza i unowocześni zakres usług akustycznych, wychodzi na przeciw oczekiwaniom rynku wprowadzając nowe usługi, tym samym zaspokaja potrzeby kontrahentów, staje się bardziej konkurencyjna, zwraca uwagę na aspekt ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejsza bezrobocie w regionie poprzez zwiększenie zatrudnienia.

Projekt obejmuje głównie zakup maszyn i urządzeń.

Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2018 roku.