Projekt: System modułowych rozwiązań antyhałasowych o szczególnych właściwościach wibroakustycznych

Realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1.: "Inwestycje dla przedsiębiorstw", Schemat 1.1.C: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
Umowa o dofinansowanie nr:
UDA-RPDS.01.01.00-02-244/12-00
Projekt realizowany był w terminie od 3.06.2013 do 31.05.2014.

Celem prac prowadzonych w ramach tego projektu było stworzenie oraz dopasowanie odpowiednich rozwiązań antyhałasowych o szczególnych właściwościach wibroakustycznych – tzw. systemu modułowych rozwiązań antyhałasowych.

System taki składa się z rozwiązań antyhałasowych aktywnych (z wykorzystaniem antyhałasu) i pasywnych (struktur rezonansowych i warstwowych) o właściwościach dźwiękoizolacyjnych specjalnie projektowanych pod konkrentne źródło hałasu.

W ramach projektu prowadzone były następujące badania:

  1. Badania laboratoryjne nad izolacyjnością akustyczną paneli akustycznych o różnej konstrukcji oraz identyfikacja nieszczelności i obszarów o zmniejszonej izolacyjności akustycznej.
  2. Badania laboratoryjne nad efektywnością promieniowania dźwięku z paneli pobudzanych wzbudnikiem drgań.
  3. Badania laboratoryjne aktywnych systemów redukcji hałasu.