Projekt rozwiązań antyhałasowych

Po zidentyfikowaniu źródeł hałasu i określeniu charakterystyki zabezpieczenia akustycznego przystępujemy do opracowania projektu rozwiązania antyhałasowego. W procesie projektowania wykorzystujemy zaawansowane symulacje komputerowe.

W ramach tego etapu ustalamy ogólne wymagania techniczne i funkcjonalne, uwzględniając określoną już charakterystykę zabezpieczenia akustycznego. Następnie opracowujemy rysunki koncepcyjne i określamy wymagane parametry akustyczne materiałów. Na końcu obliczamy skuteczność rozwiązania i ustalamy warunki gwarancji akustycznej.

Projektujemy obudowy dźwiękoizolacyjne pełne, częściowe i zintegrowane, wibroizolacje, ekrany akustyczne, adaptacje akustyczne sufitów i ścian, tłumiki akustyczne, ciche stanowiska pracy i wiele innych.

Wykorzystanie symulacji komputerowych pozwala nam prognozować efektywność wdrożenia proponowanych rozwiązań. Skuteczność naszych prognoz została potwierdzona przez współpracujących z nami Klientów.

Gdy pojawia się konieczność zastosowania rozwiązań niestandardowych, we własnym laboratorium akustycznym wykonujemy prototypy i próby, mające określić potencjał wdrożeń.