Projekt: "Opracowanie innowacyjnej linii tłumików typu „ROCKET” i „ROCKET-ACTIVE” mające na celu wdrożenie serii produktów akustycznych nowej generacji"

Projekt realizowany będzie w  KFB Acoustics Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Mydlana 7

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnych tłumików przemysłowych typu ROCKET i wdrożenia serii produktów akustycznych nowej generacji.

Dzięki realizacji projektu zostaną wdrożone nowe rozwiązania, a Wnioskodawca poszerzy swoją działalność doradczą o usługi związane z projektowaniem i modernizacją instalacji do których ww. produkty mają zastosowanie.

Planowana data zakończenia inwestycji: wrzesień 2021 roku.