Projekt: Innowacyjne Laboratorium Wibroakustyczne KFB Polska

Realizowane w ramach: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013, Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1.: "Inwestycje dla przedsiębiorstw", Schemat 1.1. E.: „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat.
Umowa o dofinansowanie nr:
UDA-RPDS-01.01.00-02-169/10-00 
Projekt realizowany był od 1.02.2011 do 29.04.2011.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych technologii i produktów do walki z hałasem.

W ramach tego przedsięwzięcia udało nam się zaprojektować i wdrożyć jeszcze bardziej efektywne i skuteczne narzędzia do rozwiązywania problemów z ponadnormatywnym hałasem zarówno na stanowiskach pracy, jak i w środowisku. Dzięki realizacji projektu mogliśmy rozszerzyć wachlarz usług oferowanych przez naszą firmę.