Projekt: ArAc Multibook of Architectural Acoustics

Realizowany w ramach: Programu "Uczenie się przez całe życie" 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Umowa o dofinansowanie nr:
2013-1-PL1-LEO05-37588
Projekt realizowany był od 1.11.2013 do 30.04.2015.

Istotą projektu ArAc było umożliwienie transferu wiedzy i doświadczeń z zakresu akustyki do branży architektonicznej. W wyniku projektu powstał innowacyjny podręcznik, tzw. multibook.

Architekci w swojej codziennej pracy korzystają z wiedzy akustycznej. Jednak jak wynikało z analizy przeprowadzonej przed realizacją projektu, w programach nauczania architektury brakuje zagadanień związanych z akustyką. Problem ten dotyczy całej Unii Europejskiej.

Dlatego też chcieliśmy dostarczyć architektom narzędzie, które umożliwiałoby im podnieniesie kompetencji w dziedzinie akustyki architektonicznej oraz wspierało ich w zawodowym rozwoju.

Projekt realizowany był we współpracy z uczelniami i przedsiębiostwami z kilku krajów. Wśród instytucji partnerskich znalazły się: Kahle Acoustics i Katholieke Universiteit Leuven z Belgii, Politechnika Wrocławska oraz gfai tech GmbH z Niemiec.

Wiedza zgromadzona w postaci multibooka pomaga w zrozumieniu oraz samodzielnym rozwiązywaniu problemów związanych z akustyką na etapie projektowania. Multibook jest aplikacją na urządzenia mobilne (tablety, smartfony) oraz platformy e-learningowe, wydaną w czterech językach. Użytkownik ma dostęp do informacji w każdej chwili, w dowolnym miejscu. Jest to pierwszy tego typu podręcznik do nauki akustyki dla architektów. Multibook to innowacyjny sposób edukowania społeczeństwa – „the futuristic way of education”.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.arac-multibook.com.

 

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.