Projekt: Acoustics Course for Industry

Realizowany w ramach programu: ERASMUS + Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych
Umowa o dofinansowanie nr: 2017-1-PL01-KA202-038577

Projekt realizowany: od 1.11.2017 do 31.10.2019.

 

Celem projektu jest opracowanie praktycznego kursu dla inżynierów różnych specjalności (EHS,  ochrona środowiska, inżynierowie procesu), który umożliwi  zdobycie zasadniczej wiedzy i poszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie akustyki przemysłowej.

Kursy będą stanowiły źródło wiedzy o zagadnieniach związanych z hałasem w przemyśle w kontekście konkretnych potrzeb stawianych przez rynek pracy. Kursy mają uzupełnić braki w zakresie podstawowej wiedzy na temat akustyki przemysłowej, specjalistycznego słownictwa. W projekt zaangażowane są jedne z najlepszych instytutów i wydziałów na europejskich uniwersytetach oraz firmy prywatne. Inżynierowie oraz naukowcy, którzy będą wytwarzać materiał dydaktycznych do kursów mają w swoich dorobkach naukowych imponujące osiągnięcia, gdzie praca naukowa przenika się z rozwiązywaniem rzeczywistych problemów, współpracą z biznesem oraz  przemysłem. Stanowi to gwarancję, że materiał przedstawiony w kursach nie będzie zbiorem teoretycznych zagadnień, ale odpowiedzią na prawdziwe potrzeby. 

Kursy będą umieszczone na platformie zaprojektowanej i rozwijanej przez KFB Polska ACOUSTIC COURSEWARE http://acoucou.org/. Produkt będzie darmowy.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-PL01-KA202-038577