Projekt: Acoustics Course for Engineers

Realizowany w ramach programu: ERASMUS + Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych
Umowa o dofinansowanie nr: 2016-1-PL01-KA202-026719

Projekt realizowany: od 1.11.2016 do 31.10.2018.

Celem projektu jest opracowanie kursu akustyki z elementami grywalizacji. Grywalizacja to wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania.
Głównym celem kursu jest zwiększenie świadomości specjalistów o roli wibroakustyki w przemyśle. Kurs umożliwi inżynierom zdobycie zasadniczej wiedzy i poszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie wibroakustyki. Realizowany projekt nie jest pojedynczym wydarzeniem, a częścią dużej strategii mającej na celu poszerzenie i wzmocnienie wiedzy o akustyce, wspieranie rozwoju innowacyjnych metod nauczania opartych na atrakcyjnym i efektywnym przekazywaniu treści, usługach, metodologii nauczania i praktykach na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Projekt angażuje 5 organizacji z 4 krajów (z partnerami stowarzyszonymi) - 2 przedsiębiorstwa (KFB Polska, Jazzy Innovations) i 3 uniwersytety (Uniwersytet Ruhr w Bochum, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Słowacki Uniwersytet Techniczny). Partnerzy będą wspierani przez partnerów stowarzyszonych ze świata przemysłu, reprezentujących grupy odbiorców. Jest to niezwykle istotne dla projektu, ponieważ pozwoli na przepływ, wymianę wiedzy i doświadczenia miedzy instytucjami szkolnictwa wyższego, a przedsiębiorcami. Projekt jest koordynowany przez KFB, jednak odpowiedzialność za jego realizację spoczywa na wszystkich zaangażowanych partnerach. Każdy z partnerów zajmuje się wytworzeniem materiałów edukacyjnych, które następnie będą przekształcane w formę aplikacji i kursu e-learningowego.

Główni odbiorcy projektu to specjaliści z branż: mechanicznej, szynowej i motoryzacyjnej, którzy w swojej codziennej pracy korzystają z wiedzy akustycznej. Grupy docelowe są rozległe i znacząco różnią się miedzy sobą programem nauczania. Kurs musi sprostać indywidualnym potrzebom każdej z grupy. Kurs będzie źródłem wiedzy o zagadnieniach wibroakustycznych w kontekście konkretnych potrzeb stawianych przez rynek pracy. Zwłaszcza teoretycznej i praktycznej, która pozwoli specjalistom rozwinąć nowe ścieżki kariery i pobudzić ich kreatywność. Nowe umiejętności pozwolą stosować i projektować lepsze rozwiązania antyhałasowe, w konsekwencji poprawiając komfort akustyczny (lokalnie – na stanowisku pracy, w pobliżu maszyn i urządzeń, regionalnie – obniżając hałas komunikacyjny, przemysłowy, na poziomie krajowym i międzynarodowym – tworząc nowe rozwiązania, standardy, regulacje).

Ostatecznym rezultatem projektu będzie aplikacja internetowa składająca sie z dwóch modułów (ACE- Moduł1: Zagadnienia dotyczące wibroakustyki, ACE- Moduł 2: Symulator dla inżynierów do ćwiczeń. Materiały edukacyjne zostaną umieszczone na platformie zaprojektowanej przez KFB.

Strona projektu: http://ace.acoucou.org/ 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/caef33c8-89c9-45a6-a57f-b14cda1709b7