Projekt: Acoustic Courseware Platform- Strategic Partnership in field of acoustics

Realizowany w ramach programu: ERASMUS + Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych
Umowa o dofinansowanie nr: 2018-1-PL01-KA202-050820

Projekt realizowany: od 1.11.2018 do 31.10.2019

Celem projektu jest stworzenie partnerstwa zorientowanego na rozwój i promocję kształcenia zawodowego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania.