Program NoiseImage

Program NoiseImage umożliwia gromadzenie, analizę oraz przechowywanie danych, obrazów i filmów akustycznych.

Zaletami oferowanego przez nas programu są łatwość użytkowania, obsługa zagadnień najbardziej interesujących dla operatora oraz wysoka jakość i ogólna stabilność systemu. Podstawowy, intuicyjny i zorientowany graficznie interfejs jest stale udoskonalany. Doświadczenia i wskazówki użytkowników zebrane w trakcie ponad ośmiu lat stosowania miały istotny wpływ na rozwój programu NoiseImage i zaowocowały wprowadzeniem wielu nowych funkcji do architektury systemu.

Oprogramowanie jest zbudowane w oparciu o koncepcję rozszerzeń programowych. Każde rozszerzenie modułu podstawowego posiada własny interfejs graficzny i własne narzędzia. Użytkownicy mogą samodzielnie decydować, które funkcje są im potrzebne, i budować system oprogramowania według własnych preferencji.

Program NoiseImage umożliwia dowolny wybór i wyświetlanie szerokiego spektrum analiz: czasowej, częstotliwościowej, prędkościowej (obroty) i przestrzennej.

 

 

Metody analizy i funkcje specjalne

 • Rozszerzony podgląd w module rejestracji danych
 • Oscyloskop z obsługą funkcji czasowych i widmowych
 • Ważenie danych wg krzywych A, B i C
 • Dowolnie konfigurowany bank filtrów Butterworth
 • Fotografie akustyczne 2D i 3D
 • Filmy akustyczne 2D i 3D (w tym automatyczne nakładanie obrazu optycznego)
 • Fotografie akustyczne selektywne pod kątem częstotliwości (SpectralPhoto2D i 3D)
 • Przestrzennie selektywne widmo i spektrogram
 • Przestrzennie selektywne widma porządkowe i spektrogramy porządkowe
 • Eksport danych z kanałów do aplikacji ArtemiS firmy HEAD­Acoustics oraz aplikacji MATLAB® firmy The MathWorks, a także do formatów TXT, WAVE itp.
 • Maksymalna pojemność bufora przy częstotliwości próbkowania 48 kHz wynosi 173 sekundy
 • Szerokopasmowe, krótkotrwałe analizy wykonywane przy użyciu kształtowania wiązki dla czasu/częstotliwości
 • Metody dodatkowe: wypełnianie zerami, metoda MAX, kasowanie autokorelacji, filtrowanie koherencji

Fotografia akustyczna 2D/3D

 • Mapa akustyczna o wysokiej rozdzielczości (ponad 20 megapikseli)
 • Miejscowo-selektywny odsłuch mapy akustycznej
 • Częstotliwościowo-selektywna fotografia akustyczna z użyciem filtra pasmowego
 • Częstotliwościowo- i czasowo-selektywna fotografia akustyczna bezpośrednio z wybranego obszaru spektrogramu
 • Regulacja kontrastu fotografii akustycznych (wybór palety kolorów dla zakresu ciśnienia akustycznego/dB)
 • Eksport fotografii akustycznych do plików w formacie tekstowym, JPG, PNG lub BMP
 • Zapis do formatu AVI w zwolnionym tempie (bez dźwięku) i w czasie rzeczywistym (z dźwiękiem) w 2D i 3D

Film akustyczny 2D/3D

 • Wysoka rozdzielczość czasowa, bardzo wolne odtwarzanie filmu akustycznego aż do kilku tysięcy ramek obrazu akustycznego na sekundę
 • Mapowanie ramek akustycznych na zarejestrowany film optyczny (funkcja film-na-filmie)
 • Miejscowo-selektywny odsłuch filmów akustycznych
 • Regulacja kontrastu filmów akustycznych (wybór palety kolorów dla zakresu ciśnienia akustycznego/dB)
 • Eksport poszczególnych ramek filmu akustycznego do plików w formacie tekstowym, JPG, PNG lub BMP
 • Zapis do formatu AVI w zwolnionym tempie (bez dźwięku) i w czasie rzeczywistym (z dźwiękiem) w 2D i 3D

Fotografia widmowa 2D/3D

 • Ręczny wybór pasma częstotliwości i natychmiastowe uaktualnianie fotografii 2D i 3D
 • Łatwe przesuwanie szerokości wybranego pasma częstotliwości za pomocą myszy
 • Płynne przesuwanie indywidualnie zaznaczonego pasma częstotliwości
 • Widok osi częstotliwości i amplitudy w skali liniowej lub logarytmicznej
 • Prosta i szybka wizualna ocena pasm jednej trzeciej oktawy
 • Wyświetlanie poziomu ciśnienia akustycznego dla poszczególnych pasm 1/3 oktawy
 • Eksport fotografii akustycznych do plików w formacie tekstowym, JPG, PNG lub BMP
 • Zapis do formatu AVI w zwolnionym tempie (bez dźwięku) i w czasie rzeczywistym (z dźwiękiem) w 2D i 3D

Pomiar emisji akustycznej ciągnika siodłowego za pomocą Matrycy Pierścieniowej – układ pomiarowy i prezentacja w 3Dhttps://www.gfai.de/produkte/signalverarbeitung/noiseimage/