Polityka Jakości

W 2010 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny ze standardem ISO 9001:2009.

W 2013 roku rozszerzyliśmy naszą certyfikację o wymagania normy AQAP 2110:2009

Posiadamy wydany przez Zakład Systemu Zarządzania Jakością certyfikat o numerze 806/A/2013, który obejmuje świadczenie specjalistycznych usług z zakresu akustyki i wibroakustyki oraz produkcję obudów i podzespołów akustycznych.