Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne

Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne są stosowane w celu ograniczenia emisji hałasu z jego źródła do otoczenia. Dzięki stosowanej przez nas "karcie doboru obudowy" możemy skonfigurować i zaprojektować obudowę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Odpowiednią obudowę dobieramy, biorąc pod uwagę różne czynniki, m.in.: wymaganą redukcji hałasu, wymagania konstrukcyjne, wymagania termiczne, dostępność do maszyny w czasie pracy i podczas remontów. Nasze obudowy charakteryzują się nie tylko izolacyjnością akustyczną, ale mają też właściwości dźwiękochłonne.

Nasze projekty uwzględniają takie elementy jak: drzwi akustyczne, okna akustyczne, tłumiki akustyczne, otwory/klapy rewizyjne, centrale wentylacyjne/chłodnicze, oświetlenie, instalacja elektryczna, system monitoringu temperaturowego, systemy automatyki przemysłowej oraz sygnalizacji (stan pracy maszyny, obecność operatora).

Oferujemy następujące rodzaje obudów:

  • modułowe obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne "ciężkie" – obudowy częściowo lub całkowicie zamknięte, konstrukcja ramy nośnej na bazie profili stalowych, panele akustyczne o średnim i wysokim zakresie izolacyjności, zastosowanie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz;
  • modułowe obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne "lekkie" – obudowy częściowo lub całkowicie zamknięte, konstrukcja ramy nośnej na bazie profili aluminiowych, panele akustyczne o niskim i średnim zakresie izolacyjności, zastosowanie wewnątrz;
  • zintegrowane obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne – obudowa lokalna osłaniająca hałaśliwy element maszyny, zintegrowana z konstrukcją maszyny, konstrukcja ramy nośnej na bazie profili stalowych lub aluminiowych, panele akustyczne o niskim i średnim zakresie izolacyjności, zastosowanie wewnątrz.

 

Poniżej przedstawiamy przykłady różnych obudów hałaśliwej maszyny. Dla każdego rozwiązania przedstawiono redukcję/wzrost poziomu dźwięku wewnątrz i na zewnątrz obudowy.