Kabina dźwiękoizolacyjna o skuteczności 60,4 dB

W ostatnich dniach u jednego z naszych klientów wdrożono kabinę dźwiękoizolacyjną do głośnych testów o skuteczność 60,4 dB.

Firma KFB Polska zaprojektowała oraz wykonała kabinę dźwiękoizolacyjną do stanowiska testowego generującego ponadnormatywny i szkodliwy hałas.

Projekt zakładał:

- odpowiednie przygotowanie posadzki pod zabezpieczenie,

- doporowadzenie złączy elektrycznych, złączy sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania oraz wody.

Wewnątrz pomieszczenia zadbano o odpowiednią wentylację. Kabina pozwoliła na redukcję hałasu o 60,4 dB na stanowisku operatora względem bezpośredniego otoczenia maszyny testowej.