Działalność akredytowana

Laboratorium Badawcze KFB spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02

28 lipca 2011 roku potwierdziło to Polskie Centrum Akredytacji, od którego otrzymaliśmy certyfikat o numerze AB 1271.

Nasze akredytowane Laboratorium Badawcze świadczy usługi w zakresie:

  • pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, maszyn, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  • pomiarów hałasu pochodzących od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych,
  • pomiarów hałasu i drgań w środowisku pracy,
  • pomiarów hałasu pochodzących od maszyn i urządzeń,
  • pomiarów współczynnika pochłaniania dźwięku,
  • pomiarów izolacyjności przegród od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
  • badania hałasu pochodzącego od instalacji, maszyn, urządzeń i zakładów przemysłowych metodami obliczeniowymi, kiedy w wyniku pomiarów poziomu hałasu w środowisku nie ma możliwości zachowania odstępu 3 dB od poziomu tła,
  • badania hałasu pochodzącego od linii kolejowych i linii tramwajowych metodami obliczeniowymi, kiedy w wyniku pomiarów poziomu hałasu w środowisku nie ma możliwości zachowania odstępu 3 dB od poziomu tła.