Design akustyczny

Oferujemy usługę „designu akustycznego” polegająca na optymalizacji akustycznej produktów. Wzrost konkurencyjności produktu wymaga nadaniu mu pożądanego brzmienia. Dzięki zbudowanemu wibroakustycznemu know-how, specjalistycznemu sprzętowi i oprogramowaniu, możliwe jest nagrywanie i odsłuchiwanie rzeczywistego brzmienia badanego produktu czy dowolnego dźwięku w danym pomieszczeniu oraz kształtowanie jego brzmienia poprzez opracowanie zmian konstrukcyjnych produktu.

Nagranie binauralne dźwięku emitowanego przez dany produkt umożliwia słuchaczowi precyzyjną lokalizację w przestrzeni zarejestrowanych sygnałów akustycznych i tym samym stwarza dźwiękową iluzję przebywania w miejscu, w którym dokonywano nagrania.