Dane teleadresowe spółki

KFB Acoustics Sp. z o.o.

ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław

NIP: 895-195-69-72, REGON: 021059652

Tel.: +48 71 707 24 00
Fax.: +48 71 707 24 01

e-mail: office@kfb-acoustics.com

 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 336485, o kapitale zakładowym w wysokości 321 200,00 PLN.