Dane teleadresowe spółki

KFB Acoustics Spółka z o.o.

ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław

NIP: 895-195-69-72, REGON: 021059652

Tel.: +48 71 707 24 00
Fax.: +48 71 707 24 01

Email: sekretariat@kfb-polska.pl

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 336485, o kapitale zakładowym w wysokości 321 200,00 PLN.