Badania i rozwój

Specjaliści z naszego działu B+R prowadzą eksperymentalne prace rozwojowe w ramach badań własnych, dzięki którym możemy rozwijać nowe produkty i usługi, oraz badań na zlecenie, których celem jest wibroakustyczna optymalizacja produktu.

Realizujemy między innymi prace umożliwiające:

  • opracowanie projektów nowych rozwiązań antyhałasowych, produkcję prototypów oraz zaawansowane badania i analizy wibroakustyczne,
  • opracowanie nowych metodyk badawczych dot. identyfikacji i analizy źródeł drgań i hałasu,
  • opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych, ukierunkowanych na optymalizację wibroakustyczną maszyn i urządzeń.

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturąbadawczą, na którą składają się laboratoria akustyczne, stanowiska badawcze, wielokanałowe systemy pomiarowe oraz specjalistyczny hardware i software.

Realizujemy obecnie projekty badawcze dla przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego i lotniczego.

 

Projektowanie prototypowych rozwiązań antyhałasowych

W ramach kompleksowej realizacji projektów akustycznych i wibroakustycznych prowadzimy prace B+R mające na celu opracowanie prototypowych rozwiązań.

Więcej

Aktywne systemy redukcji hałasu

Aktywna redukcja hałasu polega na celowym kształtowaniu rozkładu parametrów pola akustycznego w otoczeniu źródła hałasu przez zastosowanie sterowanych źródeł energii wibroakustycznej.

Więcej