Auralizacja

Auralizacja to proces, dzięki któremu sztucznie wytworzone pole akustyczne staje się słyszalne. Jest istotnym łącznikiem pomiędzy akustyką wnętrz, a systemami wirtualnej rzeczywistości, w których użytkownik ma możliwość interakcji z symulowanym środowiskiem. Obecnie auralizacja jest narzędziem dla biur projektowych w celu prezentacji akustycznej wnętrza klientom bez wiedzy akustycznej.

Prezentacja akustyczna jest realizowana poprzez odtworzenie różnych dźwięków w danym wnętrzu, co pozwala między innymi podjąć decyzje, już na etapie inwestycji, jaka adaptacja akustyczna wnętrza będzie wymagana.