Aktywne systemy redukcji hałasu

Aktywna redukcja hałasu wykorzystuje zjawisko "antyhałasu". Polega to na celowym kształtowaniu rozkładu parametrów pola akustycznego w otoczeniu źródła hałasu przez zastosowanie sterowanych źródeł energii wibroakustycznej.

Podstawową cechą aktywnych systemów redukcji hałasu jest to, że wykorzystujące je układy zawierają dodatkowe źródła energii wibroakustycznej. Odpowiednio sterowane układy mogą więc w określony sposób dostarczać lub absorbować energię wibroakustyczną.

W ramach eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzimy działania w zakresie:

  • projektowania/modelowania aktywnych systemów redukcji hałasu,
  • projektowania układów sterowania, wykorzystujących czujniki (mikrofony, czujniki drgań) oraz mikrokontrolery umożliwiające adaptacyjną pracę systemu antyhałasowego,
  • projektowania algorytmów optymalizacji, sterowania i cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowanych w rozwiązaniach antyhałasowych.