Akredytowane pomiary hałasu

Laboratorium Badawcze KFB posiada akredytację nr 1271, która daje gwarancję naszych kompetencji i świadczy o tym, że wykonywane przez nas pomiary są wiarygodne, miarodajne oraz uznawane przez wszystkie organy nadzoru nad warunkami środowiska pracy i środowiska zewnętrznego.

W zakres naszej akredytacji wchodzą następujące badania:

  • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, maszyn, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  • pomiary hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych,
  • pomiary hałasu na stanowisku pracy – metoda z podziałem na czynności, metoda pomiarów stanowiskowych i metoda pomiarów całodniowych,
  • pomiary poziomu mocy akustycznej,
  • pomiary poziomu dźwięku A w budynkach.

Szczegóły zakresu akredytacji oraz certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji laboratorium badawczego nr 1271 znajdują się w załącznikach.