Acoustic Course for Industry

Celem projektu jest opracowanie praktycznego kursu dla inżynierów różnych specjalności (EHS,  ochrona środowiska, inżynierowie procesu), który umożliwi poszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie akustyki przemysłowej. ACI będzie się składał z modułów dotyczących hałasu w środowisku i przemyśle, wpływu hałasu na zdrowie człowieka oraz zarządzania hałasem. Materiał edukacyjny będzie wzbogacony filmami VR-360. Kurs dostępny od października 2019 roku na platformie ACOUCOU.org.